مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215579473375208337

داورزنی: در کار خادم دخالت نکرده‌ایم

محمدرضا داورزنی، معاونت وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با سایت این وزارتخانه درباره وقایع اخیر کشتی و میزان حمایت وزارت ورزش و جوانان از رشته ورزشی اول کشور به سوالاتی پاسخ دادکه مهم‌ترین بخش‌های آن در ادامه می آید:

بیشترین حمایت وزیر ورزش و جوانان از کشتی در دو سال اخیر اتفاق افتاده است. برای ما این ادبیات جای سوال دارد؛ چراکه مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش در همه مسابقات بینالمللی و رسمی کشتی که در کشور برگزار میشود، حضور داشته و حتی مسابقاتی بوده که مسئولان فدراسیون نبودهاند اما وزیر ورزش و جوانان حاضر شده است.

اگر در هر رشتهای ضعفی وجود دارد و نتایج آن چیزی نیست که مردم انتظار دارند، بلافاصله نمایندگان مردم از وزیر سوال میکنند. نمونهاش هم نتایج اخیر کشتی است که برای مجلس و ما نسبت به چگونگی حضور کشتی در جاکارتا و المپیک 2020 دغدغه ایجاد شده است. بر همین اساس سیاست کلی وزارت این است که از برنامههای فدراسیون کشتی حمایت صد درصدی صورت گیرد و شرایط به گونهای باشد که برنامههای تدوین شده فدراسیون برای برگزاری مسابقات پیش رو، اردوهای تدارکاتی و ... سفت و سخت دنبال شود. در حال حاضر زمان بیثباتی در کشور و زمان حاشیه در کشتی نیست. همه باید کمک کنیم تا آرامش، انسجام و وحدت در درون خانواده کشتی حفظ و تعامل با وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تقویت شود.

خادم اختیار تام دارد و تمام تصمیماتی راکه شورای فنی کشتی و فدراسیون گرفته همیشه مورد حمایت وزارت بوده است. سیاست کلی وزارت ورزش و جوانان نه برای کشتی بلکه برای همه رشتهها حمایتی بوده و البته عدم دخالت در بحثهای فنی. اما همواره نظارت داشته، چرا که باید پاسخگو باشد.