مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215579052113989407

انصراف کشتی آزاد ایران از حضور در جهانی آمریکا

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد، جام‌جهانی کشتی فرنگی در اهواز برگزار نمی‌شود.در نامه اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی ایران اعلام شده است با توجه به مسائل پیش آمده و شرایط فعلی فدراسیون کشتی ایران، نظر اتحادیه جهانی این است که امکان برگزاری جام‌جهانی کشتی فرنگی در روزهای23 و 24 فروردین 97 در اهواز فراهم نیست.

اتحادیه جهانی این موضوع را به فدراسیونهای ملی دیگر کشورهای شرکتکننده در جامجهانی نیز اعلام کرده است. به این ترتیب با توجه به بر هم خوردن مسابقات جامجهانی، فدراسیون کشتی بزودی زمان برگزاری مرحله اول و دوم مسابقات انتخابی تیمهای ملی را برای شرکت در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان اعلام میکند. این اتفاق در حالی افتاد که پس از این ماجرا فدراسیون کشتی ایران رسما از حضور در جامجهانی کشتی آزاد آمریکا انصراف داد. در بیانیهای که فدراسیون کشتی داده، آمده است با توجه به اعلام قبلی ایران مبنی بر اینکه اگر امکان برگزاری جامجهانی کشتی فرنگی در زمان پیشنهادی از سوی ایران نباشد، تیم ملی کشتی آزاد هم به دلیل جلو آمدن زمان برگزاری انتخابی تیم ملی نمیتواند در مسابقات جامجهانی شرکت کند، فدراسیون کشتی این موضوع را به اتحادیه جهانی کشتی اعلام و اتحادیه نیز با این موضوع موافقت کرد.