مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215492660389832395
عکس علمی روز

محاصره راه‌شیری با نوارهای رنگی هواتاب

احتمالا با دیدن این تابش‌های رنگین‌کمانی عظیم و تکرارشونده‌ در دورادور این عکس تعجب کرده‌اید. این نوع تابش در آسمان شب که منشأ جوی داشته و در نواحی تاریک با دوربین دیجیتال و در جریان عکسبرداری با نوردهی بلندمدت ثبت می‌شود را هواتاب (Airglow) می‌نامند.

امروزه دیدن هواتاب در جو به علت گسترش روزافزون آلودگی نوری بسیار دشوار است. رنگ قرمز هواتاب از مولکولهای OH در ارتفاع 87 کیلومتری از سطح زمین ناشی میشود. این مولکولها براثر تابش فرابنفش خورشید برانگیخته میشوند و تابش میکنند. این در حالی است که نورهای نارنجی و سبزرنگ هواتاب حاصل برانگیختگی اتمهای سدیم و اکسیژن در ارتفاعات بالاتر جو هستند. اینجا دریاچه کلوک (Keluke) در چین است. نواری که از وسط آسمان عبور کرده، موسوم به نوار راه شیری است و انبوه ستارههای کهکشان مارپیچی ما را نشان میدهد، بهگونهای که از زمین آن را از لبه مشاهده میکنیم. در این عکس جزئیات تصویر دیجیتال کمی تشدید شده است تا تفاوت رنگهای هواتاب بیشتر آشکار شود.

عکس: Xiaohan Wang