مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215439743569055356

احیای تالاب‌هامون با برنامه‌های تازه

‌مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان محیط زیست کشور گفت: اگر می‌خواهیم شبیه برنامه دریاچه ارومیه برای احیای تالاب‌هامون عمل کنیم و نتیجه خوبی داشته باشد، باید از برنامه‌های روتین دور شویم.

به گزارش ایسنا- حمید ظهرابی در کارگروه احیای تالابهامون بیان کرد: در رابطه با احیای تالابهامون باید با هماهنگی بیشتر میان دستگاهها این موضوع رفع شود.

وی افزود: باید در گام نخست ذی نفعان اصلی محیط را در نظر گرفت و در گام دوم برنامه ای برای عملیاتی کردن ارائه داد که استانداری، آب منطقهای، محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کشاورزی و منابع طبیعی از اصلی ترین دستگاههای ذی نفع در منطقه است و برنامهای مشخص برای مدیریت و صرفه جویی آب و استفاده برای هر کدام از بهره بردارها تعیین شود.

مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: میتوان در این رابطه از برنامههای کوچک شروع کرد تا مردم شاهد انجام کارهای بزرگ برای نجات تالاب و رفع معضل ریزگردهای منطقه باشند.

وی تأکید کرد: باید علاوه بر صرفه جویی در آب، سناریوی جدیدی برای ماندن مردم در منطقه و محیط زیست آنها ارائه داد و میان تولید و تامین آب یکی را انتخاب کرد که البته انتخاب سختی است.