مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215438709118964884

طبیعت گردی به شرط صدمه به محیط زیست مقبول نیست

فرماندار نمین گفت: منابع طبیعی سرمایه ماست و طبیعت گردی به شرط صدمه به محیط زیست مقبول نیست.

به گزارش مهر، عاطف ناصری در نشست تخصصی نجات جنگل فندقلو تصریح کرد: استفاده از منابع طبیعی در کشور بی ضابطه است در حالی که در کشورهای پیشرفته استفاده از منابع طبیعی سازماندهی شده است.

وی افزود: طرفداران محیط زیستی نیز معتقد به ضرورت مدیریت این موضوع هستند و لازم است در خود کشور نیز به این مهم توجه شود.

فرماندار نمین با ذکر مثالی به تخریب محیط زیست در ایام نوروز اشاره کرد و بیان داشت: عید نوروز عید استقبال از بهار است اما به جای دوست داشتن طبیعت به سطح دید و بازدیدها و تخریب محیط زیست تنزل یافته است.

ناصری با انتقاد از تخریب محیط زیست و برداشت بی رویه منابع تاکید کرد: طبیعت گرایی از اعتقادات راستین ایرانیان باستان است اما امروز عده ای برای کسب منابع محیط زیست را تخریب میکنند.

وی متذکر شد: تغییر در سیاستها و شیوهها و نوع استفاده از طبیعت ضروری است و تمامی نهادها از جمله دانشگاه باید توجه ویژه به آن داشته باشند.

فرماندار نمین تاکید کرد: دانشگاه باید تلنگری برای سیاست مداران باشند تا اجازه برداشت بی رویه داده نشود و قوانین اصلاح شوند.

ناصری با اشاره به اینکه منابع طبیعی تمام شدنی است، ادامه داد: باید تا فرصت باقی است سیاست گذاریها در این عرصه تغییر یابد.