مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215436599027743911

اکوسیستم 11 هزارساله در حال نابودی

به گفته مسئولان 80 درصد از مساحت تالاب‌های 11 هزارساله لرستان تبدیل به اراضی کشاورزی شده تا این امر زمینه نابودی یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های حیاتی بشر را فراهم کند.

به گزارش مهر، تالابهای استان لرستان ازجمله تالابهای یازدهگانه معروف پلدختر بر روی آهکهای خردشده لنداسلاید سیمره قرار دارند که حدود 10 تا 11 هزار سال پیش ایجادشدهاند، تالابهای 11 هزارسالهای که این روزها در معرض انقراض قرارگرفتهاند.

تالابهایی که «آب» رفتند

مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیطزیست لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت تالابهای لرستان اظهار داشت: یکی از چالشهای استان وضعیت تالابها بهعنوان مهمترین اکوسیستمهای کشور و لرستان بوده که در دهه 70 بیمهریهای زیادی به این منابع شده است.

وی بابیان اینکه در این دهه بالای 80 درصد از مساحت تالابهای استان زهکشی و تبدیل به اراضی کشاورزی شد عنوان کرد: سند این تالابها نیز بهعنوان اراضی کشاورزی به نام مردم صادرشده است.

مدیرکل محیطزیست لرستان بابیان اینکه مساحت تالاب «بیشه دالان» بروجرد زمانی حدود هزار و 300 هکتار بوده و در حال حاضر کمتر از 50 هکتار است افزود: همچنین تالاب «تنور در» دورود حدود هزار هکتار بوده و در حال حاضر تنها 97 هکتار از آن باقیمانده است.

فتحی بیرانوند بابیان اینکه تالاب «گوری بلمک» حدود 600 هکتار بوده که در حال حاضر کمتر از 50 هکتار است تصریح کرد: عمده این تالاب به اراضی کشاورزی تبدیل شده است.

صدور سند برای تالاب به نام زمین کشاورزی!

وی بابیان اینکه برای همه تالابهای استان بهعنوان زمین کشاورزی سند صادرشده است افزود: وقتی سند صادر میشود حق قانونی برای مردم ایجاد خواهد شد.

مدیرکل محیطزیست لرستان بابیان اینکه در این رابطه دو راه بیشتر وجود ندارد که یا باید این اراضی کشاورزی دوباره از مردم خریداری شود که در این رابطه توان مالی این موضوع وجود ندارد گفت: راه دیگر این بوده که در قالب طرحهای مشارکتی بخشی از تالاب را احیا کنیم.فتحی بیرانوند بابیان اینکه برنامهای که برای احیای تالابها در دستور کار قرارگرفته و برای اولین بار در لرستان اجرا میشود بحث عملیاتی شدن برنامههای مشارکتی است ادامه داد: در این راستا بهخصوص در رابطه با تالاب «گری بلمک» از مردم خواستهایم که چون خاک اراضی تالابی بدون مواد معدنی و آلی است و با توجه به گرانی نهادههای کشاورزی برای آنها صرف ندارد که اراضی را کشت کنند اراضی تالابها را به محیطزیست برگردانند و ما اگر آنها را با استفاده از اجرای طرحهایی مانند پرورش ماهی، اکو توریسم و ... احیا کنیم درآمد آن را به خود مردم پرداخت میکنیم.

وی بابیان اینکه خوشبختانه بخشی از مردم موافقت کردهاند گفت: در این راستا تصمیم داریم که همین برنامه مشارکتی را برای سایر تالابهای استان اجرایی کنیم.