مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215426449992203923

ثبت ملی اولین بافت تاریخی سمنان

مسئول ثبت و تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی استان سمنان گفت: در جلسه شورای عالی ثبت آثار غیر منقول کشور، ثبت سه اثر فرهنگی- تاریخی غیر منقول استان سمنان مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

به گزارش ایسنا،هانی رستگاران با اعلام این خبر، افزود: در این جلسه "خانه امیر اعظم" در شاهرود،"خانه چنگیز مرادعلیان" در مهدیشهر و " بافت تاریخی روستای بیابانک" در فهرست ثبت آثار ملی کشور قرار گرفتند.

وی گفت: تاریخ ساخت خانه امیر اعظم شاهرود به دوره قاجاریه برمیگردد و آرامگاه خاندان نصرت ا... امیر اعظم، والی ایالت قومس در دوران مظفر الدین شاه قاجار در آن قرار دارد.

رستگاران افزود: خانه چنگیز مرادعلیان در شهر مهدیشهر نیز یکی از بناهای باقی مانده تاریخی در شهر مهدی شهر است که مربوط به اوایل پهلوی است و از ویژگیهای معماری کوهستانی دوران پهلوی پیروی میکند.

وی گفت: در این جلسه همچنین با توجه به ارایه و پیشنهاد ثبت بخشی از بافت تاریخی روستای بیابانک، اعضای شورا با تاکید بر ارزش عمیق و اصالت تاریخی فرهنگی بافت روستای بیابانک که در دوران صفوی شکل گرفته است، بافت روستا را واجد ارزش ثبت در فهرست میراث ملی کشور شناختند و مقرر شد این اثر در قالب بافت تاریخی روستایی به همراه درج تمام عناصر تاریخی واجد ارزش نظیر دو آب انبار، مجموعه آثار تاریخی و قلعه واقع در روستا به ثبت برسد.مسئول ثبت و تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی استان سمنان افزود: روستای تاریخی بیابانک از جمله روستاهای با بافت دست نخورده و سالم در کشور است که در حال حاضر سکونت در آن در جریان است و حیات به طور واضح در بافت آن، زنده و پویا است.وی گفت: در سالهای اخیر با ارزشگذاری و اهمیت ویژه به این روستا، افراد علاقمند برای سرمایهگذاری و بهره برداری بهینه از بناهای تاریخی به عنوان مجموعههای بوم گردی اعلام آمادگی کرده و فعالیت دارند.

رستگاران افزود: با ثبت بافت روستای بیابانک، استان سمنان برای نخستین بار حایز یک بافت تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور میشود.