مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215425628829906166

کشاورزی گلستان ناموفق در جذب سرمایه‎گذاری

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه در بخش محصولات کشاورزی 30 درصد ضایعات داریم، گفت: از 121 میلیون تن محصولات کشاورزی کشور 30 درصد ضایعات داریم که این رقم سنگینی است.

به گزارش فارس علیقلی ایمانی اظهار کرد: گلستان یک استان کشاورزی است و بخش اعظمی از مردم استان مستقیماً درگیر کار کشاورزی هستند و بخش دیگری از مردم به نوعی اقتصادشان وابسته به کشاورزی است.

ایمانی با اشاره به وابستگی بازار به بخش کشاورزی تصریح کرد: اگر وضعیت کشاورزان خوب نباشد بازار حالت رکود پیدا میکند ما در کشاورزی هیچ راهی جز حرکت به سمت دانش، علم، فناوری و فناوری نداریم، امروز کشاورزی با شرایط فعلی و به روش سنتی پاسخگوی نیازها نیست.

دبیر خانه کشاورز استان گلستان با اشاره به مشکلات آب در بخش کشاورزی بیان کرد: در زمینه انتقال آب مشکل داریم، در عملکردها نیز متاسفانه ضعفهای زیادی وجود دارد.

ایمانی با بیان اینکه پژوهشها باید کاربردی و عملیاتی باشد، گفت: محققان کشاورزی میگویند برخی از بذور گندم 7 تن در هکتار عملکرد دارد اما در سطح زراعت 3 تن محصول میدهد که این خلاء باید جبران شود تا هزینههای تولید کاهش پیدا کند و عملکرد بالا برود تا تولید اقتصادی شود.

وی با اشاره به ضایعات بخش کشاورزی بیان کرد: در بخش محصولات کشاورزی 30 درصد ضایعات داریم، از 121 میلیون تن محصولات کشاورزی کشور 30 درصد ضایعات داریم که این رقم سنگینی است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ابراز کرد: اگر ضایعات را کاهش دهیم باعث میشود سود آن به جیب کشاورزی برگردد و کشاورز را راضی کند که این نیازمند سرمایهگذاری در بخش توسعه ناوگان برداشت و حمل و نقل در بخش کشاورزی است.