مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215416463827061748

بنادر صیادی «بریس» و «رمین» چابهار بالاخره لایروبی می‌شوند

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: عملیات لایروبی بنادر مهم صیادی «بریس» و «رمین» چابهار با بیش از 6 هزار صیاد پس از یک سال تأخیر بالاخره آغاز شد.

به گزارش مهر، هدایتالله میرمرادزهی اظهار داشت: تمام 8 بندر ماهیگیری سیستان و بلوچستان نیاز به لایروبی دارند که شرایط بهترتیب در سه بندر «رمین»، «بریس» و «هفتتیر» بحرانیتر است و این سه بندر تقریبا به گل نشستهاند.

وی افزود: این 3 بندر با توجه به تکمیل مطالعاتشان قرار بود در اسفند ماه 95سال لایروبی شوند که به دلیل عدم تخصیص اعتبار تاکنون که یک سال از آن تاریخ میگذرد لایروبی آنها به تأخیر افتاده است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: این تاخیر یک ساله موجب بروز مشکلات عدیدهای در رفتوآمد لنجهای ماهیگیری در این بنادر شده تا جایی که بسیاری از لنجها در این سهبندر به دلیل حجم بالای رسوب و گلولای در حوضچهها قادر به حرکت نیستند.

وی تصریح کرد: لایههای خاک در اسکله «بریس» چنان انباشته و زیاد شدهاند که صیادان قادر نیستند لنجهای خود را حرکت دهند تا آنجایی که بسیاری از آنها مجبور شدهاند لنجهای خود را از بریس و رمین به بندر «پسابندر» انتقال دهند.

میرمرادزهی اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده بالاخره اعتبار لازم برای لایروبی دو بندر بریس و رمین که شرایط بحرانیتری دارند پس از یک سال اختصاص یافت و عملیات لایروبی و ایجاد دستک رسوبگیر برای این دو بندر بااعتبار 54 میلیارد تومان در اسفند ماه امسال آغاز شد و بر اساس برآورد شرکت پیمانکار تا سه سال آینده بهاتمام میرسد.

وی در ادامه به بندر صیادی «بریس» هم اشارهای داشته و عنوان کرد: بندر صیادی بریس نیز در سال 1371 به بهرهبرداری رسیده و با داشتن 6 تعاونی صیادی و 391 فروند شناور قایق و لنج موجب اشتغال حدود 4 هزار نفر صیاد بهصورت مستقیم و 3 برابر این تعداد نیز بهصورت غیرمستقیم شده است.

میرمرادزهی تصریح کرد: این بندر نیز در فاصله 55 کیلومتری چابهار قرار دارد که مدیریت بهرهبرداری آن به تعاونیهای صیادی واگذارشده و دارای بازوی فرعی به طول 95 متر و موجشکنی به طول 594 متر است و با وسعت حوضچه 12 کیلومتر بیش از 70 درصد دچار رسوب شده که موجب مسدود شدن دهانه ورودی حوضچه شده و در هنگام جزر غیر قابل استفاده بود و این سبب ایجاد مشکلات عدیدهای برای جامعه صیادی «بریس» شده بود بهطوریکه لنجهای صیادی به بندر «پسابندر» عزیمت کرده بودند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: البته عملیات لایروبی در بندر صیادی بریس قبلاً هم در سال 1381 انجامشده بود که به دلیل نبود دستک رسوبگیر مجدداً دچار رسوب شد بطوری که امکان بهرهبرداری از آن با مشکل مواجه شده است.