مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214601654273095218

دانشگاه صداوسیما متعلق به انقلاب اسلامی است

رئیس رسانه ملی با تأکید بر این‌که نگاه من به دانشگاه صداوسیما آرمانی است تا بتواند در جهان صاحب سخن باشد، تصریح کرد: دانشگاه باید از جهت تکنیکی، علمی، هنری و فلسفه اسلامی و انقلابی در سطح جهان بدرخشد، چرا که متعلق به انقلاب اسلامی است.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، دکتر علیعسکری که در مراسم سالگرد 48 سالگی دانشگاه صداوسیما سخن میگفت، افزود: دانشگاه صداوسیما بهعنوان تامینکننده نیروی انسانی سازمان در خط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد و بسیار مهم، اثرگذار و راهبردی است اما هنوز با جایگاه واقعیاش فاصله زیادی دارد.

رئیس رسانه ملی به تربیت نیروی متعهد در این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: دانشجویان این دانشگاه باید به ارزشهای اسلامی، انقلابی و متخصص در فنون و مهارت‌‌ها پایبند باشند.

دکتر علیعسکری به اهمیت تربیت دانشجویی متعهد و متخصص در دانشگاه صداوسیما اشاره کرد و افزود: خروجی دانشگاه صداوسیما باید با نیازهای ما مطابقت داشته باشد اما هنوز با این مهم فاصله داریم.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به خاطره دیدار مدیران رسانه ملی در سال 84 با رهبر معظم انقلاب گفت: در این جلسه به رقم این که مدیران همه بخشهای سازمان حضور داشتند اما رهبر معظم انقلاب صرفاً از دانشکده صداوسیما (دانشگاه فعلی) نام بردند و به جایگاه مهم آن اشاره کردند.

دکتر علیعسکری با بیان اینکه ارتباطات، رسانه و فضای مجازی فوقالعاده پیچیده هستند، گفت: استادان خوبی در دانشگاه صداوسیما داریم و باید با مجاهدت آنها در تراز جهانی عمل کنیم و ضمن به دست آوردن آخرین فناوریها، با تلاش شبانهروزی و مجاهدانه، دانشجویان را متناسب با نیازهای رسانه ملی پرورش و انطباق دهیم.

رئیس صداوسیما، رویارویی فرهنگی را مشخصه جامعه امروزی عنوان کرد و افزود: زمانی رویارویی نظامی بر دنیا حاکم بود، اما امروزه رویاروییهای بزرگ بر مبنای تحولات فرهنگی شکل میگیرد و از این بابت، نقش رسانه فوقالعاده مهم و اثرگذار است.

دکتر علیعسکری سپس به رشد بیرویه شبکههای ماهوارهای اشاره کرد و گفت: در حالی که فضای مجازی بهطور انبوه تخریب جامعه را در دستور کار خود قرار داده است، رسانه ملی نیز با اقتدار از فرهنگ و تمدن ملی دفاع میکند و با غیرت، زحمت و فعالیت کارکنانش در جایگاه نسبتاً خوبی قرار گرفته است. این جایگاه ایستا نیست و کاملاً پویاست و باید فعالیتهای تولیدیمان را تقویت کنیم.

رئیس رسانه ملی با تأکید بر اینکه باید از اهلبیت(ع) که در طول تاریخ الگوی انسانها بودند سرمشق بگیریم، خاطرنشان کرد: کمک میکنیم دانشگاه صداوسیما بدرخشد و هر روز بیش از گذشته در مسیر اعتلا و رشد دانشگاه گام برمیداریم.

در پایان این مراسم، از کارکنان و دانشجویان برتر دانشگاه صداوسیما قدردانی شد.