مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214598467872871894

گروگانگیری در هتل بزرگ تهران

اعضای اصلی باند آدم‌ربایی و گروگانگیری در هتل بزرگ تهران دستگیر شدند.

15 اسفند ماموران پلیس تهران در جریان گروگانگیری در هتل بزرگ تهران و ربودن یکی از مسافران قرار گرفتند. با حضور ماموران و تحقیق از عوامل هتل مشخص شد دو نفر با مراجعه به هتل با یکی از مسافران دیدار کرده و پس از آن مرد مسافر دیگر در هتل دیده نشده است. در ادامه ماموران متوجه شدند دو مرد جوان، مسافر هتل را به گروگان گرفته و در تماس با خانواده اش درخواست پول کردهاند. تیمهای ویژه پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی توانستند رد گروگانگیران را در استان قزوین زده و برای رهایی گروگان به آنجا مراجعه کردند. سرانجام دو روز پیش با شناسایی محل دقیق نگهداری گروگان، پلیس وارد عمل شد و مسافر را از چنگال گروگانگیران آزاد و یک نفر از اعضای باند را در همان محل دستگیر کردند. با توجه به این که احتمال فرار همدست یا همدستان مرد گروگانگیر وجود داشت، تحقیقات از متهم دستگیر شده آغاز شد. مرد جوان در بازجوییها مدعی شد به علت اختلاف حساب گروگان را به همراه همدستش از داخل هتل تهران ربوده و به مخفیگاه شان در قزوین منتقل کردهاند. با اعترافات متهم بازداشت شده، ساعتی بعد طراح اصلی گروگانگیری در میدان آزادی تهران شناسایی و دستگیر شد. تحقیقات از دو متهم ادامه دارد./ میزان