مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214597832863894475

قتل به خاطر «دی وی دی»

دو برادر که در جریان دعوا بر سر معامله دستگاه دی وی دی، فروشنده جوان را کشته بودند، بازداشت شدند.

به گزارش جامجم، شامگاه 5 اسفند امسال پسر 26 سالهای به نام فریبرزکه تازه از کمپ آزاد شده بود در جریان معامله دستگاه دی وی دی با دو برادر در بوستان باهنر در محله اشرفی اصفهانی در غرب تهران درگیر و کشته شد. این دو برادر دیروز در خانهشان در غرب تهران بازداشت و برای تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند.

مهیار 32 ساله به بازپرس سجادمنافیآذر گفت: دیپلم رایانه دارم وسالها حسابدار بودم و اکنون راننده اینترنتی شدم. یک بار به خاطر حمل سلاح گرم به زندان افتادم. من فریبرز را همراه یک کارتن خواب در غرب تهران دیدم که قصد فروش دستگاه دی وی دی داشت. آن کارتن خواب گفت تو بردار و اگر نخواستی من آن را برمیدارم. برای تست دستگاه را به خانه بردم.

وی افزود: گوشیام در خانه جاماند و متوجه تماسهای فریبرز نشدم. شب که بازگشتم تلفن را جواب دادم که خواست دستگاه دی وی دی را برایش به بوستان باهنر بیاورم. آنجا که رفتم او و دوستش امیر آمدند. فحاشی کرد و دعوایمان شد. باور نکرد گوشی در خانه جا مانده و فکر میکرد قصد سرقت دی وی دی را داشتم. با چوبدستی کتکم زد. دعوایمان بالا گرفت و چوب دستی زمین افتاد. دوستش میانجیگری کرد، اما فریبرز دعوا را ادامه داد. برادرم مهدی سراغم آمد که ناخواسته پایش به این دعوا بازشد و نفهمیدم چطور فریبرز را کشت.

مهدی 37 ساله هم به بازپرس پرونده گفت: فوق دیپلم رایانه دارم و در پروژههای سدسازی به عنوان نقشه بردار کار میکنم. برای هواخواهی از برادرم به آن بوستان رفتم که فربیرز چاقو کشید. خواستم آن را بگیرم که به خودش اصابت کرد.

مهدی به اتهام مباشرت در قتل عمدی و شرکت در نزاع و برادرش به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل، روانه بازداشتگاه پلیس آگاهی شدند.