مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214581876816156505

شرکت ملی نفت با 5 دانشگاه ایرانی قرارداد امضا کرد

قراردادهای پژوهشی در حوزه اکتشاف بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌های خوارزمی، شهید بهشتی، شهید چمران، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود با حضور وزیران نفت و علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.

به گزارش تسنیم، با حضور وزرای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری، پنج قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاههای ایرانی به امضا رسید.

مدت این قراردادها که در حوزه اکتشاف بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاههای خوارزمی، شهید بهشتی، شهید چمران، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود امضا شد، با توجه به کاربست اقتصاد مقاومتی و دانش پایه کردن امور عملیاتی و توسعه همکاریهای پژوهشی و فناورانه در شرکت ملی نفت ایران به صورت بلندمدت ده ساله در نظر گرفته شده است.

با اجرایی شدن این طرحها و راه اندازی مراکز علمی - مهارتی مربوط و بعد از انتقال فناوریهای نوین و بومی سازی فناوری ها، انجام یا ساخت دستگاههای مربوط در داخل کشور امکانپذیر و قابل رقابت با محصول دیگر شرکتهای خارجی خواهد بود.

بر این اساس، قرارداد توسعه فناوریهای نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدلسازی هیدروکربوری حوضه رسوبی در ناحیه دزفول شمالی با دانشگاه شهید بهشتی، قرارداد توسعه فناوری بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه داغ با دانشگاه فردوسی مشهد و قرارداد توسعه فناوریهای سنگهای کربناته شکافدار در ناحیه دشت آبادان با دانشگاه خوارزمی به امضا رسید.