مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214577254298142931
در نشست خبری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام شد

بزرگ‌ترین بانک غیردولتی تشکیل می‌شود

در اقدامی جدید در نظام بانکی کشور،‌ سه بانک و موسسه با یکدیگر ادغام می‌شوند تا بزرگ‌ترین بانک غیردولتی کشور تشکیل شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی از ادغام موسسه تعاونی اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد و گفت: هیچ جای نگرانی برای سپردهگذاران نیست و حتی یک دقیقه وقفه نیز در کار روزانه این مؤسسات انجام نخواهد شد و تا بهار 97 نیز این ادغام نهایی خواهد شد.

به گزارش جامجم، فرشاد حیدری دیروز در نشست خبری افزود: قرار بر این است در مرحله بعد سه موسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که به مرور اعلام میشود ولی فعلا ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام میشوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از توافق با ستاد کل نیروهای مسلح برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی اعتباری ثامن در بانک انصار خبر داد و اظهار کرد: هدف از این ادغام تاسیس یک بانک باثباتتر، قویتر و سالمتر است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این توافق نهایی است، اظهار کرد: توافق تقریبا انجام شده است، روزانه انجام کار را پیگیری میکنیم و امیدواریم تا بهار سال آینده نهایی شود.

وی تاکید کرد: این دو موسسه و بانک در فرآیند ادغام مورد حمایت بانک مرکزی قرار دارند و در صورت بروز مشکل برای آنها اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد.

حیدری در پاسخ به اینسئوال که پس از اعلام خبر ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در اوایل سال 96 مشکلات متعددی برای این دو نهاد مالی به وجود آمد و موسسه ثامن با بحران نقدینگی مواجه شد، اما چرا بانک مرکزی کمکی برای تامین این نقدینگی انجام نداد، گفت: خبر اول ادغام از ناحیه بانک مرکزی مطرح نشد، بلکه از طرف مدیرعامل یکی از موسسات بود و نظر شخصیاش را بیان کرد.

وی ادامه داد: موسسهای که مدیرعامل آن این خبر را در اوایل سال مطرح کرد جزو این ادغام نیست، ضمن این سوالکه تذکر لازم به آن مسئول داده شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این که چرا بانک مرکزی هیچ کمکی برای تامین نقدینگی موسسه ثامن نکرد، گفت: بانک مرکزی به سه روش در تامین نقدینگی موسسه ثامن همکاری کرد که البته نیازی به تشریح جزئیات آن در این جلسه نیست. اگر همکاری بانک مرکزی نبود هماکنون مشکلات این موسسه حادتر بود. حیدری همچنین با اشاره به ریشههای شکلگیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی ایران گفت: در دهه 80 برخی از صندوقها ورشکسته شدند و به سپردهگذاران ضرر زده و نظام بانکی را تحتالشعاع قرار دادند. این در حالی است که با تأسیس وزارت تعاون، این وزارتخانه به صدور مجوز تعاونی اعتباری اقدام کرد. قرار بر این بود که فقط اقدامات داخلی انجام دهند و در یکجا مستقر باشند، اما تعدادی از آنها از چارچوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمینهساز مشکلاتی در عرصه پولی و بانکی شدند. وی تصریح کرد: با مشکلاتی که این صندوقها ایجاد کردند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وارد عمل شد.

به گفته معاون بانک مرکزی، شرکتهای لیزینگ هم ساماندهی شدهاند و اکنون صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به کار بوده و ساماندهی شدهاند، ولی در حوزه ساماندهی تعاونیهای اعتباری نیز مهلت یکساله داده شده که اکنون 250 تعاونی اعتباری از بانک مرکزی مجوز گرفتهاند و در قالب تعاونی کارگری و کارمندی به فعالیت میپردازند اما برای تعاونیهای صنفی هنوز دستورالعملی صادر نشده و در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار راه برای راهاندازی این تعاونیهای صنفی نیز بازخواهد شد.