مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214567860974657821
رئیس مرکز ملی فضای مجازی خبر داد

احتمال فیلتر شدن تلگرام

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اگر به این نتیجه برسیم که لزوم فیلترینگ تلگرام وجود دارد، این کار را انجام می‌دهیم.

مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به لزوم جایگزینی پیامرسانهای داخلی با خارجی تاکید میکنند که دلیل آن علاوه بر سرعت و کیفیت بیشتر در پیامرسانهای بومی، امنیت حاکمیتی و اقتصادی است و البته برای تشویق کاربران ایرانی به استفاده از خدمات داخلی، وعدههایی از جمله خدمات پرداختی و پهنای باند ارزانتر هم داده شده است. از طرفی فضای انحصاری ایجادشده در تلگرام موجب شده با فیلترینگ این پیامرسان و یا اختلال سراسری هرچند کوتاه، کسبوکارهایی که وابستگی زیادی به آن دارند، دچار مشکل شوند. از این رو گاهی زمزمههایی مبنی بر فیلتر تلگرام با همین دلایل شنیده میشود اما ظاهرا هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است.

به گزارش ایسنا، در این باره سیدابوالحسن فیروزآبادی، در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر اظهار کرد: ما دائم فضای مجازی را بررسی میکنیم. درباره توییتر هم بررسیها در حال انجام است و احتمال اینکه در سال آینده این اتفاق بیفتد، باید بررسی شود.

وی با تاکید بر مضرات فضای انحصاری تلگرام، در پاسخ به اینکه آیا احتمالی مبنی بر لزوم فیلتر تلگرام وجود دارد، بیان کرد: اگر به این نتیجه برسیم، این کار را انجام میدهیم و احتمال آن وجود دارد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به راهکارهای حمایتی برای فراگیر شدن پیامرسانهای داخلی اظهار کرد: پیامرسان سکویی برای ارائه سرویس و خدمات به مردم است. پیامرسانهای داخلی اگر بخواهند توسط مردم پذیرفته شوند و مورد استفاده قرار گیرند، باید خدمات خوبی ارائه دهند، خدماتشان پایداری داشته باشد و خدمات اضافهتری از آنچه که پیامرسانهای خارجی ارائه میدهند را عرضه کنند.

بستر خارجی هر لحظه امکان دارد فیلتر موقت یا دائم شود

فیروزآبادی ادامه داد: البته در این راه خود مردم هم باید بررسی کنند که کسب و کارها و خدمات آموزشی و جدی خود را بر بستر خارجی صورت ندهند. زیرا به هر حال بستر خارجی به دلیل عدم تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی هر لحظه امکان دارد که به طور موقت یا دائم فیلتر شود. به همین دلیل توصیه ما این است که مردم و خصوصا پایگاههایی که کاربر زیادی دارند، حتما در یک پیامرسان ایرانی ارائه خدمت داشته باشند.

وی با بیان اینکه اینترنت اشیاء یکی از الزامات آینده بوده و در حال ورود به کشور است، گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی از حدود 24 دستگاه دعوت کردیم و در این رابطه اصول حاکمی را تدوین کردیم که این اصول چارچوبی خواهد شد، برای اینکه توسعه IoT به صورت منظمتر در کشور صورت بگیرد. ما IoT را برای کشور یک فرصت میدانیم و معتقدیم حل بسیاری از مشکلات از جمله مواردی که در شهرهای بزرگ وجود دارد، مشکلات زیست محیطی، کشاورزی و مدیریت آب و مدیریت مصرف انرژی در کشور از طریق نظامهای IoT صورت میگیرد.

نظام اینترنت اشیا حتما باید روی سکوهای ایرانی باشند

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: پیشبینی میشود در آینده هم نظام سلامتی کشورها بر پایه IoT باشد. به همین دلیل ضمن اینکه قرار شد دولت هم سندی در این زمینه تهیه کند، تشویق میکنیم که IoT در کشور توسعه پیدا کند و از مهمترین اصول، بحث این است که نظامهای IoT در کشور حتما باید روی سکوهای ایرانی باشند که مورد تاکید رییسجمهور هم است.

به گفته او دولت به هیچ وجه نظر ندارد که در این حوزه تصدیگری کند. قرار ما بر این است که بخش خصوصی و مردم به صورت فعال وارد شوند. زیرا حوزههایی که IoT به آنها وارد میشود، مانند بحث حمل و نقل و انرژی حوزههای مردمی است. در گذشته هم که دولتها تصدیگر بودند، شاید در این حوزهها وارد نمیشدند، بنابراین قطعا نظر دولت نیست که مسئولیت بپذیرد اما دولت باید فضایی سالم و رقابتی فراهم کند که این سکوها توسط بخش خصوصی بدون مشکل توسعه یابد.