مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214560306772531841

خادم: استعفای من ربطی به موضوع رژیم صهیونیستی نداشت

مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی روز گذشته برای بررسی و اعلام نظر درخصوص استعفای رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی در محل این فدراسیون برگزار شد. محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان از مهم‌ترین حاضران این جلسه بود. رسول خادم، رئیس مستعفی فدراسیون کشتی نیز به عنوان آخرین نفر در مجمع حاضر شد.

در حالی که دقایقی از مجمع گذشته بود، رسول خادم صحبتهای خود را با انتقاد از وزارت ورزش و جوانان شروع کرد و گفت: استعفای من به علت عدم حمایت وزارت ورزش و جوانان بوده و ربطی به بحث رژیم صهیونیستی نداشته است. اگر قرار بر ماندن من باشد این بیتوجهی به کشتی ادامه پیدا میکند که به ضرر کشتی ایران خواهد بود. خادم افزود: رسما استعفای خود را به اعضای مجمع اعلام میکنم. علت استعفای من این است که با مجموعه وزارت ورزش نمیتوانم کار کنم؛ زیرا از نظر من، نگاه مجموعه وزارت ورزش در جهت منافع ملی ورزش کشور نیست. البته نمیخواهم این موضوع را با جزئیات بیان کنم، زیرا نگاه وزارت ورزش نسبت به کشتی در این چند سال حمایتی نبوده غیر از مواردی که مجبور شدند برای پاسخگویی به افکار عمومی حمایت کنند. وزارت ورزش ورودی که متناسب با شان ورزش اول ایران باشد، نداشته است. برای من مسائل کشتی در اولویت قرار دارد و بسیار مهمتر از نگاه سیاستمداران به این رشته است که در مجموعه وزارت ورزش میآیند و نگرش سیاسی خودشان را دارند.

خادم خاطرنشان کرد: خانواده کشتی، رنج و زجر زیادی کشیدهاند. همه میدانیم خانواده کشتی متعلق به چه قشری است. مسیر کشتی نباید قطع شود و با حضور بزرگان این رشته به کار ادامه دهند. وی خطاب به اعضای مجمع خواستار این شد که بمانند و به کشتی خدمت و کشتی را دنبال کنند و در ادامه افزود: کشتی هیچوقت متکی به شخص نیست تا وقتی زنده باشم هیچ وقت از کشتی جدا نخواهم شد و جایی هم نخواهم رفت. در این چند روز صحبتهایی مبنی بر این بود که خارج از کشور هستم و تعجب میکنم. انشاءا... عزت همه قهرمانان ملی، مربیان، قهرمانان و خانواده کشتی حفظ شود و در کنار مردم باقی بمانند.