مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214535946429977382
با تور قطار گردشگری تهران ـ سوادکوه

نوروز امسال، یک سفر ریلی جذاب را تجربه کنید

اگر تا به حال تور گردشگری ریلی را تجربه نکرده‌اید، (‌که البته تاکنون در ایران هم باب نبوده)، از این پس می‌توانید زیباترین و باشکوه‌ترین مسیرهای گردشگری کشورمان را از طریق سفر با قطار و در قالب تورهای یک تا چند روزه تجربه کنید. این تور گردشگری هم‌اکنون در مسیر ریلی تهران ـ شمال راه‌اندازی شده و می‌توان سفری پرخاطره را در نوروز امسال با آن تجربه کرد.

به گزارش جامجم در همین خصوص اولین تور یکروزه ریلی گردشگری کشور جمعه گذشته و در مسیر تهران ـ سوادکوه رقم خورد. البته مسافران قطار این مسیر، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، برخی مسافران و گردشگران علاقهمند و خبرنگاران تعدادی از رسانهها بودند. سفر در این مسیر از ساعت 7 صبح و ایستگاه خط آهن تهران آغاز شد و قطار پس از عبور از گرمسار، بن کوه، کبوتر دره، سیمین دشت، زرین دشت، مهاباد، فیروزکوه، گدوک، دوگل، ورسک و سرخ آباد وارد ایستگاه راه آهن سوادکوه شد.

«خط آهن سراسری ایران زمان حکومت رضا شاه پهلوی ساخته شد، محل تامین بودجه اش از مالیاتی بود که بر چای و قند بسته شد. ...23 مهر ماه 1306 اما اولین ایستگاه قطار در تهران کلنگ خورد...» اینها توضیحاتی است که راهنما پشت بلندگو میدهد؛ بلندگوی پایه داری که وسط سالن قطار گردشگری تهران ـ شمال نصب شده است.

خسرو خوزانی، راهنمای تور میگوید: تور امروز بیشتر حالت اینفو دارد، یعنی عدهای بیایند مسیر را یاد بگیرند و برای تورهای بعدی اطلاعات داشته باشند. سال قبل شرکت رجا، تور گردشگری خط آهن شمال را آغاز کرد و این اولین بار است یکی از شرکتهای وابسته به صندوق پسانداز کارکنان راهآهن به عنوان مجری تور وارد عمل شده است.

خوزانی میگوید: گردشگری ریلی در دنیا خیلی
جا افتاده، اما در ایران تازه این موضوع در حال جا افتادن است که به خود خط آهن و مسیر قطار به عنوان جاذبه گردشگری نگاه شود. اولین قطار گردشگران اروپایی هم سال گذشته وارد ایران شد و کمکم شرایطی فراهم میشود که به سمت هتل ـ قطار میرویم. به این معنا که خود قطار نقش محل اقامت گردشگران را هم ایفا کند.

این راهنمای گردشگری میافزاید: جاذبههای بکر طبیعی که در مسیرهای ریلی وجود دارد در مسیرهای جادهای دیده نمیشود؛ برای همین راهآهن از سال 93 شروع به شناسایی مسیرها کرده و میخواهد بخش خصوصی را فعال کند. فعلا از قطارهایی استفاده میشود که استاندارد گردشگری نیستند، چه به لحاظ سرعت و چه نوع چشماندازی که به مسافر میدهد و چه بحث هتلینگ، اما قطارهای اتوبوسی را انتخاب کردیم که شیشههای بلندی دارد و نوع صندلیهایشان فعلا مناسبترین گزینه است.

علیرضا دشتی، مدیر پشتیبانی شرکت گردشگری راه پرواز از زیرمجموعههای صندوق پس انداز کارکنان راه آهن هم میگوید قرارداد شش ماهه با راهآهن دارد و 12 مسیر ریلی گردشگری قرار است فعال شود. البته در مسیرهای کرمانشاه، همدان، تبریز، بادرود، قزوین، زنجان و... گردشگری ریلی از حالت پایلوت درآمده، خود شرکت رجا با قدرت دارد در این بخش فعالیت و برنامهریزی میکند و ما هم با توافقی که با بخش گردشگری راهآهن داشتیم، کار را پیش میبریم. در ضمن اگر بخش خصوصی متوجه صرفه اقتصادی این بخش شود، حتما به آن ورود پیدا خواهد کرد.

شکوه ورسک پس از ورامین، پیشوا، گرمسار و بنکوه منظره بیرون شیشهها را از خشکی و یکنواختی درآورده و نشانههای پیشروی به سمت مازندران با کوهها و درختها آشکار میشود. اینجا، ایستگاه ورسک، زیباترین بخش راه آهن شمال و نقطه عطف سفر با قطاری است که در چند ایستگاه متوقف میشود تا مسافران بتوانند زیباییهای راه کهن ریلی تهران ـ شمال را ببینند.

آخرین ایستگاه، سوادکوه است. دهل و سورنا و دف و چوب بازی در انتظار مسافران است. چند پسر جوان و دو دختر کوچک با لباس محلی و ساز زنان به استقبال مسافران آمده اند و یک ساعتی به آوازخوانی و توضیح در مورد فرهنگ مازندران میگذرد. میزی برای فروش شیرینی و دوغ محلی و گیاهان دارویی به چشم میخورد. ساکنان سوادکوه اما بیشترشان زنان و مردان مسن هستند، اغلب جوانها به خاطر بیکاری و نبود امکانات به شهرها مهاجرت کردهاند. روستای آنها هنوز گاز ندارد و هیزم و کپسول گاز، گرما و حرارت مورد نیازشان را تامین میکند.

گردشگران با توقف در ایستگاه سوادکوه، پذیرایی شده و پس از گشت و گذار در نزدیکی ایستگاه، عصر همان روز با قطار به سمت تهران باز گشتند و البته در طول مسیر پلهای تاریخی، تونلهای زیبا و طبیعت بکر خطه شمال را به تماشا نشستند.

این سفر سرآغازی بود برای آغاز سفرهای گردشگری ریلی و بهره بردن از ظرفیت خطوط ریلی و البته بازدید از جاذبههایی که تماشای آنها در حالات دیگر سفر یعنی جادهای و هوایی امکانپذیر نیست.