مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214493093968921850
دیروز

آموزش فارسی به دانشجویان دانمارکی

تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که بر اساس آن دانشجویان رشته ایران‌شناسی دانشگاه کپنهاگ چهارمین نیمسال تحصیلی خود را به مدت چهار ماه در بنیاد سعدی سپری می‌کنند و به یادگیری مهارت‌های خواندن، شنیدن، نوشتن و گفت‌وگوی زبان فارسی می‌پردازند. در این مدت، دانشجویان ضمن فعالیت‌های آموزشی، در رویدادهای مختلف فرهنگی شرکت می‌کنند و از نزدیک با فرهنگ و جامعه ایران نیز آشنا می‌شوند.

این تفاهمنامه در سفر معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به دانمارک، بین رضامراد صحرایی معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و اینگولف تیوسن، رئیس بخش مطالعات بین فرهنگی و منطقهای دانشگاه کپنهاگ امضا شد. معرفی فعالیتها و امکانات بنیاد سعدی از جمله مواردی بود که ضمن امضای این تفاهمنامه مورد طرح و بررسی قرار گرفت و نیز تعدادی از کتابهای آموزشی زبان فارسی که در کارگروههای تألیف معاونت آموزش و پژوهش بنیاد سعدی تدوین شده، به حاضران معرفی شد. در حاشیه این دیدار نیز در مورد چاپ نسخه دانمارکی کتاب «گام اول» توسط بنیاد سعدی و دانشگاه کپنهاگ توافقهایی صورت گرفت و مقرر شد این کتاب در دانمارک توسط انتشارات دانشگاه کپنهاگ
به چاپ برسد.

بنیاد سعدی که مزین به نام سعدی است، وظیفه خاصی برای سعدی پژوهی به عهده ندارد و فقط به احترام آن شاعر و سخنور پر آوازه ایران، نام او برای بنیادی که گسترش زبان فارسی را در جهان به عهده دارد، برگزیده شد.

این بنیاد سال 1389 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تقویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و ایجاد تمرکز، همافزایی و انسجام در فعالیتهای مرتبط با این حوزه و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود کشور تاسیس شد تا براساس اهداف، سیاستها، راهبردها و ضوابط حاکم بر روابط فرهنگی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت راهبردی و اجرای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رسانهای را در حوزه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عهدهدار شود.