مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214485903136772770

انعکـــاس

دو پست اینستاگرامی امروز را به مسعود ده‌نمکی و علی انصاریان اختصاص داده‌ایم. آقامسعود با یک روز تاخیر یادی از علی معلم کرده که یکشنبه گذشته نخستین سالمرگش بود. پست دوم به علی انصاریان، فوتبالیست دیروز و بازیگر امروز مربوط است. او هم به لوون هفتوان پرداخته. پست‌های مربوط به هفتوانِ انصاریان، ادامه‌دار است و از همان لحظه مخابره خبر تلخ آغاز شده است.

سلام ... لوون لوون لوون دوسداشتنی، آرامش عجیبی داشتی همیشه، باورکردنی نیست اصلا، امشب قرار داشتم باهات برم تئاتر .... یا علی 33، 24

عکس: لیلا خوشکنار عزیز

مسعود دهنمکی: سالگرد علی معلم هم فرارسید. زمانی با هم همکار مطبوعاتی بودیم و مصاحبههایی هم با نشریه جبهه و صبح داشت. وقتی وارد سینما شدم بیشتر همکلام شدیم. آخرینش بعد از اکران رسوایی2 بود. میگفت «به همه برخورد ولی به روی خودشان نیاوردند و سعی کردند بایکوت کنند. الان مشکل فیلم تو با حسودهاست تا با سیاسیها و سینماییها.»