مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214484226000580077

کوروش زارعی از تئاتر گفت

کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری که از فعالان هنر نمایش بوده و در مقام کارگردان و بازیگر فعال است، در آیین پایانی جشنواره استانی نمایش‌های کوتاه «صحنه» از نقش و رسالت تئاتر در جوامع انسانی سخن گفت. او گفت: تمام انبیا برای یک هدف که آن هم اخلاق بود ظهور کردند؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام، مکارم‌الاخلاق را به کمال رساند. تئاتر نیز کاری جز ترویج اخلاق ندارد. هنرمندان تئاتر آموزگاران اخلاق به جامعه هستند و باید به بیان اندیشه‌هایی انسان‌مدار و اخلاق‌مدار بپردازند که مروج مسیر سعادت باشد.

او خطاب به هنرمندان جوانی که تجربههای نخستین خود را در عرصه تئاتر آغاز کردهاند، گفت: شما که در ابتدای راه هستید باید این مسیر را به درستی طی کنید. شما معلمان اخلاق جامعه خواهید شد و باید مسیر سعادت را ترسیم کنید و اخلاقمداری را توسعه دهید. این جشنوارهها متعلق به جوانان خلاق و با ذوقی است که روی صحنه آزمون و خطا میکنند. باید جسارت به خرج بدهید، ساختار شکنی کنید و خلاقیتها را بیشتر کنید و ایدههای نو را به ظهور برسانید. آزمون و خطا کنید تا مسیر را پیدا کنید.