مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214383768757808428

چگونه اصلاحات اقتصادی سعودی به سود یمن تمام شد؟

نشریه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی نوشت: اصلاحات اقتصادی عربستان که منجر به اخراج تعداد زیادی از کارگران یمنی از این کشور شد، در نهایت به افزایش قدرت انصارا... در یمن منجر شد.

به گزارش ایسنا، ایندیپندنت، اخیرا محمدعلی الحوثی، رهبر انصارا... یمن در مصاحبه با نشریه الثوره که در صنعا منتشر میشود، گفته بود: کارگرانی که از عربستان برمیگردند ورودشان را به خانه خوشامد میگوییم. شما هنوز یک شغل برای انجام دادن دارید و آن هم دفاع از کشور در پایگاههای نظامی ماست.

در نتیجه اصلاحاتی که حکومت عربستان در حوزه قوانین کار به اجرا درآورد تا از نرخ بیکاری بکاهد، صدها هزار کارگر مهاجر غیرقانونی از نوامبر سال گذشته تاکنون به کشورهایشان بازگردانده شدهاند.

با آن که عربستان شدیدا به این اصلاحات اقتصادی نیاز داشته، اما این میتواند یک تاثیر خطرناک پیشبینی نشده نیز برای این کشور به همراه داشته باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که هزاران یمنی اخراج شده که مجبور به بازگشت به کشور درگیر بحران انسانی و بدون فرصت اقتصادی خود شدهاند، سلاح به دست گرفته و به شبهنظامیان حوثی یا القاعده بپیوندند. براساس آمار وزارت کشور عربستان 65 درصد آن دسته از کارگرانی که اخیرا از این کشور اخراج شدهاند یمنی بودهاند به این معنی که چیزی نزدیک به صد هزار نفر از آنها تاکنون به یمن بازگردانده شده و 130 هزار نفر دیگر شان نیز در انتظار سرنوشتی مشابه هستند.

با آن که آمارهای دقیقی در دست نیست اما آنچه از سوی چند منبع خبری ارائه شده نشان داده است که حدود 10 درصد این صد هزار کارگر یمنی بازگشته تاکنون به نیروهای شبهنظامی پیوستهاند.

در مجموع گمان میرود یک میلیون یمنی در حال حاضر در عربستان زندگی کنند. پولهایی که کارگران یمنی ساکن خارج به کشورشان میفرستند یک منبع حیاتی برای امرار معاش خانوادههایشان محسوب میشود. سه چهارم جمعیت 22 میلیون نفری یمن در حال حاضر از زمانی که جنگ در این کشور آغاز شد متکی به کمک بودهاند تا از عهده هزینه زندگیهایشان برآیند. هشت میلیون نفر نیز در این کشور در حال حاضر در شرایط قحطی به سرمیبرند.

فاریا المسلمی که یک کارشناس یمنی اندیشکده چتم هاوس در انگلیس است میگوید: اگر این منبع ارسال پول نیز خشک شود این میتواند یمن را نابود کند. این حتی برای یمن از جنگ هم بدتر است. در کشوری که در سال 2016 پایینترین رکورد تولید ناخالص داخلی معادل 515 پوند را تجربه کرد و از آن زمان تاکنون بازهم نرخ کاهش یافته، دورنمای رسیدن به دستمزد مداوم میتواند هزاران نفر را بدون این که حتی بخواهند دلیل خشونتها را درک کنند، وادار به پیوستن به یک نیروی شبهنظامی کند. ائتلاف عربی ـ آمریکایی به سرکردگی عربستان سعودی به بهانه بازگرداندن منصور هادی به قدرت در یمن از 6 فروردین 94 تاکنون این کشور را مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی قرار داده که تاکنون موجب کشته شدن بیش از 14 هزار یمنی و زخمی شدن دهها هزار نفر دیگر و ویرانی این کشور مسلمان شده است. درحالی که بسیاری از کشورها میگویند بحران یمن راهحل نظامی ندارد و درنهایت باید گروههای درگیر بر سر میز مذاکره نشسته و ازطریق گفتوگو اختلافات خود را حل کنند، عربستان سعودی بدون توجه به اینها تنها به پشتیبانی سلاحهای خریداری کرده از کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلستان همچنان بر طبل جنگ در یمن میکوبد.