مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214380249267322056

کارزار انتخاباتی سعد الحریری فعال شد

شامگاه یکشنبه سعد الحریری، نخست‌وزیر لبنان نامزدهای جریان المستقبل را که رقیب اصلی حزب ا... در انتخابات پیش روست، اعلام کرد. پیش از این جنبش حزب‌ا... و گروه امل نامزدهای خود را معرفی کرده بودند. انتخابات لبنان قرار است 16 اردیبهشت 1397 بر اساس قانون تناسبی برگزار شود.

به گزارش مهر و به نقل از النهار، سعد الحریری اسامی نامزدهای جریان المستقبل را با شعار «مهره آبی چشم زخم» اعلام کرد. مقصود حریری از این شعار این بود که المستقبل خود را بهمثابه مهره آبی چشم زخم میداند که لبنان را در برابر آسیبها حفظ خواهد کرد. نخست وزیر لبنان 37 نامزد را برای شرکت در هشت حوزه انتخاباتی معرفی کرد که 22 نفر از این نامزدها جدید هستند. وی در خصوص شعارهای انتخاباتی خود نیز گفت: طرح ما حمایت از کشور، امنیت اجتماعی، پول ملی و توسعه اقتصادی است و هر روز روی این طرح کار میکنیم. جریان المستقبل و حزبا... بازیگران اصلی در انتخابات پارلمانی لبنان هستند. حزبا... هفتم بهمن با شعار «نَحمی و نَبنی» (حمایت میکنیم و میسازیم) قطار انتخاباتی خود را به راه انداخت.

در یک تحول دیگر مربوط به لبنان روز گذشته اعلام شد پس از خروج ولید الیعقوب، سفیر ریاض از بیروت بنابر درخواست مقامات سعودی، ولید البخاری به عنوان کاردار و سرپرست هیأت دیپلماتیک عربستان در لبنان منصوب شده است. البخاری پیشتر نیز کاردار سفارت عربستان در لبنان بود. بتازگی یک بار دیگر عربستان سعودی و آمریکا نسبت به تحولات لبنان فعال شده اند. برخی ناظران اینگونه تحرکات را در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات آینده این کشور ارزیابی میکنند. به گزارش پایگاه خبری العهد، «حسین الحاج»، وزیر صنعت لبنان گفته است دیگر بر کسی پوشیده نیست که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و عربی و همچنین رژیم صهیونیستی مداخله در انتخابات پارلمانی آینده لبنان را آغاز کردهاند و تنها مشکل آنها مقاومت لبنان (حزبا...)، محبوبیت آن در این کشور و حضورش در پارلمان آینده است. وی افزود: همگان مسئولیت دارند با موضعگیریها و مشارکت در انتخابات آینده به این مداخلات خارجی و تلاشها برای تاثیر در انتخابات پارلمانی و نتایج آن پاسخ بدهند. زیرا ما بر این باوریم ملت ما وفادار، مقاوم و ثابت قدم است و هیچ گاه، تحت تاثیر این اقدامات تحریکآمیز قرار نگرفته و نخواهند گرفت، بلکه مواضع آنها در چارچوب مقاومت، آشکار و ثابت خواهد بود.