مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3182581312362034626

رسانه ملی، مهم‌ترین نهاد فرهنگ‌ساز در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی

در نشست مشترک مدیران معاونت سیما و اعضای کمیسیون فرهنگ و قضا معاونت فرهنگی قوه قضاییه بر افزایش تولیدات فرهنگی تاکید شد و از رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین نهاد فرهنگ ساز در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نام برده شد.

به گزارش روابطعمومی سیما، در این نشست دکتر رضا پورحسین، قائممقام معاونت سیما از همراهی تلویزیون با قوه قضاییه در زمینه تولید محتوای فرهنگی خبر داد و گفت: نتیجه فرهنگسازی در زمینه آسیبهای اجتماعی کمتر شدن پروندههای جزایی در قوه قضاییه خواهد بود.

وی از اقدامات موثر شبکههای تلویزیونی در همراهی با سازمانها و نهادهای مختلف سخن گفت و اضافه کرد: سازمان در حوزه مسائل فرهنگی و مبارزه با آسیبهای اجتماعی تمام توان خود را گذاشته است. به عنوان مثال برنامههای متعددی با همکاری نیروی انتظامی ساخته شده است و همهساله شاهد پخش آثار مشترک سیما و ناجی هنر (نیروی انتظامی) هستیم.

بررسی کارشناسی و تبیین اولویتهای قوه قضاییه از دیگر موضوعاتی بود که پورحسین به آن اشاره کرد و افزود: در جلسهای که رئیس سازمان با روسای محترم دادگستری و دادستان تهران داشتند، مقرر شد با تولید محتوای آموزشی اولویتهای این قوه شفافسازی شود. شفافسازی و بیان اولویتها به برنامهسازان امکان میدهد تا در حوزه آموزش، پیشگیری و آموزش مطالبات برنامهسازی کنند.

رضایی از اعضای کمیسیون فرهنگ و قضای قوه قضاییه با اشاره به انواع تهاجمات فرهنگی و اجتماعی گفت: بیتردید تلویزیون با میلیونها بیننده خود موثرترین رسانه در زمینه فرهنگ سازی و تولید محتوای فرهنگی است. وی خواستار تعامل شبکههای سیما و قوه قضاییه در زمینه تولید برنامههایی با محتوای حقوقی و امنیتی شد.

گفتنی است در این جلسه علیرضا برازش مدیر شبکه یک سیما، جعفر عبدالملکی قائممقام شبکه سه و محمدباقر تورنگ قائممقام شبکه پنج سیما در جلسه با اعضای کمیسیون فرهنگ و قضای قوه قضاییه حضور داشتند.