مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181400855007558537

انفجار گاز با 9 مصدوم

انفجار گاز در یک شرکت توزیع مواد غذایی در اهوازمنجر به مصدومیت 9 تن شد.

علی خدادی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان گفت: ساعت 20 و 15 دقیقه دوشنبه انفجار گاز در طبقه فوقانی یک شرکت توزیع مواد غذایی در اهواز رخ داد. امدادگران با حضور در آنجا مشاهده کردند که آتش سوزی به دلیل انفجار پیکنیک گاز در اتاق شرکت بوده است. 9 تن دچار سوختگی شده بودند که به بیمارستان منتقل شدند. ساعاتی بعداز درمان آنها سه تن سرپایی درمان و مرخص شدند، اما بقیه همچنان بستریاند./ ایرنا