مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181399370564641033

مهلت 3ماهه به اولیای دم حدیثه برای قسامه

وقتی اولیای دم دختر هشت‌ساله که در راه مدرسه به طرز فجیعی کشته شده بود نتوانستند برای اجرای مراسم قسامه 50 نفر را به دادگاه معرفی کنند، قضات به آنها مهلت سه ماهه دادند.

به گزارش جامجم، رسیدگی به این پرونده از ظهر نهم اسفند 90 بهدنبال ناپدید شدن دختر هشتسالهای به نام حدیثه در دستور کار پلیس فشم قرار گرفت. شواهد نشان میداد این دختر در راه بازگشت از مدرسه ناپدید شده است. تلاش برای افشای راز ناپدید شدن این دختر آغاز شده بود که ساعتی بعد جنازه سوخته حدیثه در درهای در حاشیه فشم پیدا شد.

پلیس به تحقیق پرداخت و به اختلافهای دنبالهدار پدر حدیثه با پسرعمویش به نام مهران بر سر زمین پی برد. به این ترتیب مهران بازداشت شد اما خود را بیگناه خواند.

این متهم در بازجوییها پسری جوان به نام سعید را به عنوان مظنون معرفی کرد و گفت: وی را در حالی که پوتینهای خونی در دست داشته دیده است. اظهارات این مرد و همچنین حرفهای پدر یکی از همکلاسیهای حدیثه که گفته بود صبح 9 اسفند حدیثه را سوار پراید سفید سعید دیده، موجب شد سعید بازداشت شود.

این متهم اما ادعا کرد بیگناه است و از سرنوشت حدیثه بیخبر بوده است. این متهم پای میز محاکمه ایستاد و از اتهام قتل تبرئه شد. ولی حکم در شعبه 32 دیوانعالی کشور تائید نشد و این آغاز کش و قوسهای قضایی این پرونده بود.

سعید در شعبه همعرض بار دیگر در حالی پای میز محاکمه ایستاد که سه شاهدی که اولیای دم به دادگاه معرفی کرده بودند حرفهایی علیه وی مطرح کردند. ولی چون اظهارات شاهدان نتوانست گره کور پرونده را باز کند قضات دادگاه پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری مراسم قسامه دادند.

قرار بود اولیای دم حدیثه دیروز 50 نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به دادگاه معرفی کنند اما چون نتوانستند، دادگاه به آنها مهلت سه ماهه داد. در صورتی که آنها در مهلت مقرر 50 نفر را برای ادای سوگند معرفی کنند سعید به قصاص محکوم خواهد شد.
در غیر این صورت متهم سوگند بیگناهی میخورد و تبرئه میشود.