مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181398919910303351
ادعای عجیب زن جوان درباره مرگ شوهرش

خودکشی به خاطر کره!

با شکسته شدن حکم قصاص زن جوان که متهم است همسرش را کشته، وی دیروز برای دومین بار از خود دفاع کرد.این زن که روز شنبه از مجازات قصاص نجات پیدا کرده و پرونده‌ برای بررسی وضعیتش به دادگاه بازگشته بود، دیروز در دفاعیات جدیدش مدعی شد شوهرش به خاطر نخریدن کره برای صبحانه خودکشی کرده است.

به گزارش جامجم، در این پرونده آرزو 34ساله متهم است صبح دوم فروردین سال 94، همسر 30ساله خود بهنام سامان را در آپارتمانی در محله نعمتآباد به قتل رسانده است. زن جوان میگفت شوهرش با چاقو به سینهاش زده و خودکشی کرده است.

وقتی پزشکی قانونی در گزارشی فرضیه خودکشی را رد کرد، آرزو به اتهام قتل شوهرش پای میز محاکمه ایستاد. این زن به درخواست مادرشوهرش به قصاص محکوم شد، ولی حکم صادره در دیوان عالی کشور تائید نشد. به این ترتیب آرزو دیروز بار دیگر از خود دفاع کرد.

وی دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و در اعترافات جدید خود به قضات گفت: سامان مدتی بود اعتیادش را ترک کرده بود، ولی قرص مصرف میکرد. او هر بار به بهانهای با من درگیر میشد. چون روز ششم عید جشن عروسی برادرزادهام بود از سامان خواستم برای شرکت در جشن عروسی به شهرستان برویم، اما او بهانهگیری میکرد. همسرم چندبار نظرش را درباره رفتن به سفر تغییر داد و سر همین موضوع تا نیمهشب با هم درگیر بودیم. من صبح زود برای خرید از خانه بیرون رفتم. وقتی به خانه برگشتم برای سامان صبحانه آماده کردم. او وقتی دید کره نخریدهام بار دیگر عصبانی شد. به او گفتم فراموش کردهام کره بخرم، اما قبول نکرد. او میگفت قصد لجبازی با او را داشتهام. همسرم همان موقع به آشپزخانه رفت و با کارد به سینهاش زد.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.