مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181397705102937541

معمای ناپدید شدن زن میانسال

پلیس پایتخت در جست‌وجوی زنی میانسال است که پس از فوت فرزندش به‌طور مشکوکی ناپدید شد. بازپرس جنایی درخواست کرده عکس این زن در روزنامه منتشر شود و برای یافتن او از هموطنان کمک خواسته است.

به گزارش جامجم، چند روز پیش مردی میانسال با حضور در شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران با طرح شکایتی اعلام کرد خواهر 49 سالهاش به نام اعظم ناپدید شده و جستوجوی او برای یافتنش بی نتیجه مانده است.

با تشکیل پرونده قضایی به دستور بازپرس سهرابی، ماموران پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران تحقیقات برای یافتن زن گمشده را آغاز کردند.

در این مرحله برادر زن گمشده گفت: 22 سال قبل دامادمان فوت شد و خواهرم از تنها پسرشان نگهداری میکرد. اما انگار زندگی سر ناسازگاری با خواهرم داشت چرا که پسر جوانش دچار بیماری سختی شد و بعد از 40 روز جدال با بیماری 20 فروردین امسال فوت کرد. مرگ تنها فرزند خواهرم داغ سنگینی را بردل او گذاشت.

وی افزود: این غم آنقدر زیاد بود که خواهرم نمیتوانست مرگ پسرش را باور کند. به همین خاطر حال و روز خوبی نداشت و همیشه ناراحت و غمگین بود. خیلی تلاش کردیم حال خواهرم خوب شود اما بیفایده بود. او گوشهگیر شده بود و زیاد با اعضای خانواده رفت و آمد نمیکرد. به او سرمیزدم و جویای احوالش بودم و مدام سعی میکردم تنهایش نگذارم. 8 آذر امسال برای دیدن او به خانهاش در محله پیروزی رفتم. در خانه او باز بود. چندبار خواهرم را صدا زدم اما پاسخی نداد. هیچوقت سابقه نداشت در را باز بگذارد. من به ماجرا مشکوک شدم و وارد خانه خواهرم شدم. آنجا به هم ریخته نبود. اتاقها و حمام را جستوجو کردم اما خبری از او نبود. سراغ دو همسایهاش رفتم که مدعی شدند او را ندیدهاند. سراسیمه از خانه بیرون زدم و خیابانهای اطراف خانهاش را جستوجو کردم اما ردی از او پیدا نکردم.

شاکی ادامه داد: به خانه اقوام، دوستان و آشنایان زنگ زدم اما هیچکدام از آنها خبری از او نداشتند. تاکنون تلاشهایم برای یافتن او بینتیجه مانده است، میترسم بلایی سر او آمده باشد.

با شکایت این مرد، ماموران تحقیقات برای یافتن زن گمشده را آغاز کردند، اما ردی از او بهدست نیامد. بنابراین با درخواست بازپرس پرونده تصویر زن گمشده در روزنامه چاپ میشود تا چنانچه هموطنان از سرنوشت زن گمشده اطلاعی دارند به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران یا دادسرای جنایی پایتخت خبر دهند.