مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181397357092706467

نجات مرد ارمنی از اعدام

مرد ارمنی که در جدال خیابانی یک مرد مسلمان را کشته و در یک قدمی چوبه‌دار قرار گرفته بود، با پرداخت دیه توانست به زندگی برگردد. این مرد دیروز از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

به گزارش جامجم، در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور یک قاضی مستشار برگزار شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند. وی گفت: آلن 38 ساله متهم است بهار سال 86 طی درگیری خیابانی در منطقه نظامآباد مصطفی 50 ساله را با یک ضربه طلق به سینهاش کشت. اکنون با توجه به رضایت اولیایدم از جنبه عمومی جرم و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی برایش تقاضای کیفر دارم.

سپس متهم روبهروی قضات ایستاد و گفت: نزدیک به ده سال از این ماجرا گذشته و من در زندان به اندازه کافی تنبیه شدهام. وقتی بازداشت شدم 30 ساله بودم و حالا نزدیک به 40 سال دارم. من در این مدت با سختی زیاد توانستم مبلغ دیه را بپردازم و رضایت اولیایدم را جلب کنم. به همین خاطر از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازات تخفیف قائل شوند. وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود در تشریح جزئیات درگیری گفت: آن شب من همراه سه نفر از دوستانم که آنها مسلمان بودند در خیابان ایستاده بودیم و صحبت میکردیم. مقتول و پسرش که با موتور از سر خیابان میگذشتند جلوی پایمان توقف کردند و گفتند باید زودتر محل را ترک کنیم و این شروع درگیری ما بود. وقتی درگیری بالا گرفت مصطفی به پسرش اشاره کرد و گفت یکی از ما گردنبند طلایش را در جریان دعوا دزدیدهایم که همین موضوع درگیری ما را شدید کرد. من هیچ خصومتی با مصطفی و پسرش نداشتم و حتی آنها را ندیده بودم. فقط برای ترساندن مصطفی و پسرش تکهای از طلق موتور را که شکسته بود برداشتم و به سمت مصطفی رفتم. ولی نمیدانم چطور شد که طلق به سینه مصطفی فرو رفت.

متهم ادامه داد: همان موقع مصطفی و پسرش سوار موتور شدند و محل را ترک کردند اما دو روز بعد پلیس مقابل خانه ام آمد و من و دوستانم را بازداشت کرد. پلیس از طریق بررسی دوربینهای مداربسته خیابان مرا شناسایی کرده بود. من به قتل ناخواسته اعتراف کردم و گفتم دعوای ما یک دعوای بچگانه بود.

وی گفت: وقتی حکم قصاصم در دیوان عالی کشور تائید شد و پای چوبه دار رفتم دنیا برایم تمام شده بود تا اینکه توانستم با پرداخت 300 میلیون تومان رضایت اولیایدم را جلب کنم. من در سالهای زندان به اندازه کافی تنبیه شدهام و حالا تقاضای تخفیف در مجازات دارم.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.