مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181396597838120114

درخواست دیه برای قربانی جنایت گانگسترهای پایتخت

خانواده مرد طلافروش که سه سال قبل در جریان دستبرد مسلحانه به مغازه‌اش کشته شد، وقتی از دستگیری قاتلان ناامید شدند با مراجعه به دادسرای جنایی درخواست دیه از بیت‌المال را مطرح کردند. عاملان این جنایت به اتهام سرقت‌های سریالی از بانک‌های تهران و قتل مردی بیمار تحت تعقیب بودند.

به گزارش جامجم، اوایل اسفند 94 پلیس پایتخت از یک سرقت مسلحانه مرگبار از مغازه طلافروشی در محلهستارخان با خبر شدند. ماموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند مرد طلافروش با شلیک گلوله به قتل رسیده است. جسد او به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات پلیسی برای دستگیری سارقان آغاز شد .

در این مرحله ماموران به تحقیق از پسر طلافروش پرداختند که وی به افسر تحقیق گفت: من در مغازه بودم. پدرم پیش همسایه کناری رفته بود. ناگهان دو مرد که ماسک آلودگی هوا به صورتهایشان زده بودند و سلاح کلتی به دست داشتند به شیشه مغازه زدند تا در را باز کنم. با دیدن آنها وحشت کرده و در را باز نکردم.

وی افزود: سارقان با سلاحی که در دست داشتند شیشه را شکستند و وارد مغازه شدند. خواستم با به صدا درآوردن زنگ خطر، پلیس را از سرقت با خبر کنم که سارقان متوجه شدند و داخل مغازه تیر هوایی شلیک کردند. پدرم با شنیدن صدای گلوله به داخل مغازه آمد که دزدان به سمت پدرم شلیک کردند و دو مرد مسلح بیش از چهار کیلو طلای موجود در مغازه را برداشتند و داخل ساک ریختند. آنها سوار موتورسیکلتی شدند و فرار کردند.

تحقیقات پلیسی در این باره ادامه داشت تا این که ماموران متوجه شدند این دو تبهکار فراری در جریان سرقتهای دیگری نیز تحت تعقیب قرار دارند. بررسی جرایم دو متهم فراری نشان داد آنها اوایل اسفند 93 مسلحانه و در حالی که ماسک آلودگی هوا به چهره داشتهاند وارد بانکی در تهران شده و با گروگان گرفتن کارکنان بانک و تیراندازی، 20 میلیون تومان پول دزدیده و فرار کردهاند.

آنها همچنین در سال 94 به هفت بانک دیگر در محلههای مختلف پایتخت دستبرد مسلحانه زدهاند. سارقان از 20 تا 70 میلیون تومان از این بانکها پول دزدیده بودند. حتی این دو تبهکار فراری، با تعقیب مردی در غرب تهران که با گرفتن هشت میلیونتومان پول وام از بانک خارج شده بود، او را تعقیب کرده و بعد از سرقت پولهایش، وی را با شلیک گلوله از پای در آوردهاند.

ماموران به طور شبانهروزی درجستوجوی این دو دزد حرفهای مسلح بودند، اما موفق به یافتن آنها نشدند.

این درحالی بود که با گذشت سه سال از قتل طلافروش و سرقت مسلحانه از مغازه او، چون قاتلان شناسایی نشدهاند، خانواده وی با حضور در دادسرای جنایی تهران درخواست دیه از بیتالمال
کردند.

بنابراین قرار شد خواسته خانواده مقتول بررسی شود و بعد پرونده آنها به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود و دیه از بیتالمال به خانواده مقتول پرداخت شود. همچنین رسیدگی به بقیه پروندههای مربوط به فعالیتهای مجرمانه دو تبهکار فراری در دادسرای جنایی تهران همچنان مفتوح است.