مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181392398558994619

صید، صیاد را خورد!

شیرها یک شکارچی غیرقانونی را در نزدیکی پارک ملی «کروگر» واقع در استان لیمپوپوی آفریقای جنوبی خوردند.

به گزارش ایسنا، پلیس میگوید: شیرها تقریبا تمام بدن این شکارچی را خوردهاند و تنها سر و قسمتهای پراکندهای از بدن او باقی مانده است.

یک سخنگوی پلیس به فرانسپرس گفته قربانی در تلاش برای شکار غیرقانونی بوده که مورد حمله شیرها قرار گرفته است. هنوز هویت قربانی مشخص نشده ولی در کنار جسد او، یک تفنگ پر و مهمات آن پیدا شده است. در سالهای اخیر، شکار غیرقانونی شیر در استان لیمپوپو رو به افزایش بوده است.

اجزای مختلف بدن گربهسانان بزرگ در قاره آفریقا و همچنین در خارج از این قاره در طب سنتی مورد استفاده قرار میگیرد.