مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181387753078696343
با مرتضی شعبانی، تهیه‌کننده‌ مستندی که لوح تقدیر جشنواره فیلم فجر را گرفت

زنانی با گوشواره‌های باروتی و حلقه‌های انفجاری

فیلم مستند «زنانی با گوشواره‌‌های باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی توانست لوح تقدیر جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند. مستندی که داعش را از زاویه‌ای دیگر به تصویر می‌کشد. این مستند در عراق ساخته شده و سازندگانش تصمیم دارند با پخش جهانی آن، مردم دنیا را از زاویه‌ای جدید با ظلمی که داعش بر مردم می‌کند آشنا کنند. با مرتضی شعبانی درباره مستند زنانی با گوشواره‌های باروتی هم‌صحبت شدیم تا از ساختار این مستند جنگی بیشتر برایمان بگوید.

چطور شد درباره خانوادههای داعش که در عراق و در اردوگاه‌‌های سازمان ملل زندگی میکنند، فیلم ساختید؟

چهره جنگ در سوریه و عراق را از زوایای مختلف دیدهایم. سوژهای که ما سراغش رفتیم از آن موضوعاتی است که کمتر دیده شده و مردم درباره آن اطلاع زیادی ندارند. فیلم زنانی با گوشوارههای باروتی درباره آدمهایی است که به نوعی به داعش وابسته هستند و اعضای فامیل و خانواده آنها محسوب میشوند. آنها فعلا در اردوگاههای سازمان ملل زندگی میکنند و نمیتوانند آزادانه به هر جا که میخواهند بروند یا هر کاری که دوست دارند.آنها تحت نظر نیروهای امنیتی در این اردوگاهها زندگی میکنند.

در این مستند، خانواده داعش افرادی هستند که به اجبار به عراق آمدهاند، اما نشان داده نمیشود که آنها آدمهای بیگناهی هستند. به هرحال آنها عضوی از خانوادهای هستند که داعش سرپرستی آنها را به عهده داشته است؟

خانواده داعشیها به دو گروه تقسیم میشوند، یک گروه شامل همسر داعشیها یا حتی پدر و مادر یک داعشی هستند که آنقدر بالغ و عاقل هستند که بین خوب و بد؛ بد را انتخاب کردهاند و اکنون هم برخی از آنها هنوز هم پایبند تفکرات داعش هستند. اما گروه دوم بچههای خردسالی هستند که قدرت انتخاب ندارند و مجبورند در کنار داعشیها زندگی کنند. ما نوع زندگی هر دو گروه را روایت کردهایم.

شما چند مستند درباره جنگ عراق و سوریه ساختهاید، هدف از تولید این آثار چیست؟

کار مستندساز، اطلاعرسانی درباره اتفاقاتی است که پیرامونش رخ میدهد. داعش در عراق و سوریه دست به جنایاتی زد که بسیار وحشتناک بود و ما وظیفه خود دیدیم که آنها را به تصویر کشیده و تفکر داعشی و جنایات آنها را به مردم معرفی کنیم.

برای پخش مستند زنانی با گوشوارههای باروتی، برنامهریزی دارید که مردم داخل و خارج کشور آن را تماشا کنند؟

بله! برای اکران بینالمللی و شرکت این فیلم در جشنوارههای جهانی، برنامهریزی داریم. با شبکههای تلویزیونی خارجی و کشورهای همسایه رایزنیهایی کردهایم که این فیلم را نمایش دهند. این فیلم رویکرد انسانی مردم عراق را به تصویر میکشد؛ مردمی که آسیبهای زیادی از داعش دیدهاند. راوی فیلم یک خانم عراقی است که از داعش آسیبدیده و برادرش به دست آنها به شهادت رسیده است اما الان دارد به بچههای داعشی کمک میکند.مردم عراق درصدد دشمنی و انتقامگیری از کودکان داعشی نیستند. فیلم مانند سکهای است که دو رو دارد. یک بخش آن کسانی را به تصویر میکشد که از داعش آسیب‌‌های زیادی دیدهاند مثل زنان ایزدی که داعش از آنها به عنوان برده جنسی استفاده میکرد! حدود 30 درصد فیلم درباره این زنان است و 40 درصد فیلم درباره خانواده داعشیهاست که از سوریه، ترکیه و کشورهای اروپایی به عراق مهاجرت کردهاند که به قول خودشان در نبرد حضور داشته باشند. 30درصد فیلم هم به بخشهای دیگر نبرد مردم عراق با داعشیها اختصاص دارد.

فیلم زنانی با گوشوارههای باروتی از شبکههای داخلی هم پخش خواهد شد؟

فعلا برای پخش داخلی برنامهریزی نداریم و اولویت برایمان پخش بینالمللی و تلویزیونهای منطقهای و تاثیرگذار است.

اما اگر فیلم در داخل ایران نیز نمایش داده شود، مهم است چون مردم با داعش و تفکراتش بیشتر آشنا میشوند.

فیلمهای زیادی تاکنون درباره داعش ساخته و از تلویزیون کشورمان پخش شده و مردم ایران تقریبا با این گروه و تفکراتشان آشنا هستند.اگر فیلم اول در ایران پخش شود، ما شانس نمایشهای بینالمللی را از دست میدهیم. واقعیت این است که خیلی از مردم اروپا و حتی کشورهای منطقه به دلیل سانسور و بایکوت اخبار با داعش آشنا نیستند به همین دلیل اولویت برای ما پخش بینالمللی است.

نام فیلم زیبا و در عینحال هوشمندانه است. چطور به این نام رسیدید؟

خانم بنیادی یکی از تدوینکنندگان فیلم نام زنانی با گوشوارههای باروتی را پیشنهاد کرد و چون موضوع فیلم درباره خانمهاست در نهایت این اسم انتخاب شد.

طاهره آشیانی

روزنامهنگار