مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181377185857767151

خانه خالی‌ها را نباید جزو فهرست مسکن قرار داد

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر به ازای 24 میلیون خانواری که در کشور است، 27 میلیون خانه داریم بنابراین ظاهرا بیش از تعداد خانوارها مسکن در کشور وجود دارد اما واقعیت این است که خانه‌های خالی را نباید در این آمار محاسبه کرد، چرا که این خانه‌ها براساس الگوی مصرف ساخته نشده‌اند. / مهر