مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181353405825590758

پیشنهاد افزایش 15 تا 18 درصدی مزد کارگران در سال 97

معاون روابط کار وزیر کار رقم خط معیشت را دومیلیون و 450 هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش 15 تا 18 درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از دو میلیون بهروی تصمیمات شورایعالی کار خبر داد و افزود: وقتیکه مجلس برای کارمندانی که زیر دو میلیون تومان حقوق میگیرند افزایش 15 تا 18 درصدی تصویب میکند قطعا این موضوع روی تصمیمات شورایعالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش بن خواربار کارگری در سال 97 منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد، تصریح کرد: با این که تورم چهار سال گذشته 45 درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی 75 درصد افزایش یافت.

مشیریان درباره نشستهای شورایعالی کار گفت: پیش از شروع نشستهای شورایعالی کار کارگروههایی برای بررسی هزینههای تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورایعالی کار بررسی خواهد شد. بن خواربار کارگران امسال افزایش نمییابد ولی دولت درصدد است بهپیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتیهای پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه «از حالا نمیتوانم رقم دستمزد را پیشبینی کنم» افزود: نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همهساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین میشود.