مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181309107588679224
رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای سیستان و بلوچستان:

شیعه و سنی ایران در دشوارترین میدان‌ها کنار یکدیگرند

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان سیستان‌وبلوچستان که در 16 بهمن 96 برگزار شده بود، صبح امروز در محل این همایش در زاهدان منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار با اشاره به علاقه عمیق خود به مردم سیستان و بلوچستان، مردم بلوچ را گرم، صمیمی، با صفا و با استعداد و مردم سیستان را از لحاظ گذشته تاریخی در بین همه اقوام ایرانی، کمنظیر و درخشان توصیف و خاطرنشان کردند: با وجود این استعدادهای سرشار، در دوران قاجار و پهلوی به مردم سیستان و بلوچستان بیاعتنایی میشد و همین موجب شد استعدادهای مردم بروز نکند.

ایشان خدمات انجامشده را در این منطقه در سالهای پس از انقلاب نشانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره به نیازهای مطرحشده از جانب استاندار در این دیدار افزودند: نیازهای مردم استان همچون آبشیرینکن و خط آهن را باید از طریق مسئولان ارشد دولتی بهطور جدی دنبال کنید و با میدان آوردن بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز امکانپذیر خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی، سیستانوبلوچستان را همچون استانهای کردستان و گلستان، مظهر وحدت اسلامی و الگوی همکاری و زندگی برادرانه شیعه و سنی برای دنیا دانستند و با تأکید بر هوشیاری در مقابل تفرقهافکنی دشمن گفتند: شهادت یک نوجوان سنی در دفاع مقدس یا شهادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع از انقلاب اسلامی بهدست ضدانقلاب، نشان میدهد برادران شیعه و سنی در جمهوری اسلامی در دشوارترین میدانها در کنار یکدیگر حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.

حضرت آیتالله خامنهای، ایستادگی جمهوری اسلامی مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئههای نظامی و فرهنگی دشمنان را مرهون قدرت ایمان و فداکاری مردم خواندند و گفتند: مظهر کامل ایمان راسخ در زنجیره بسیار مهم ایمان و مقاومت، شهیدان و ایثارگران هستند، بنابراین نظام اسلامی به تعظیم و تکریم شهدا نیازمند است.