مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181303957188172237

امتیاز دولت به کارگاه‌هایی که نیرو جذب کنند

رئیس‌جمهور با تشریح برنامه‌های دولت برای ایجاد شغل گفت: از امروز تا پایان سال 97، سهم بیمه کارفرمایی برای هر کارگاهی که در چارچوب طرح تکاپو نیروی کار جذب کند، برعهده دولت خواهد بود.

حسن روحانی که در نشست مشترک استانداران، وزرا، روسای سازمانهای اقتصادی و مدیران موسسات مالی و اعتباری صحبت میکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به برگزاری دورههای کوتاهمدت مهارتآموزی برای تمام تحصیلکردهها و تعیین مشوقهایی برای اشتغال به کار آنان، فرا خواند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز هم اگر از مردم سوال شود همان بیش از 98 درصدی که آن روز به جمهوری اسلامی رأی دادند، امروز هم رأی میدهند./ فارس