مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181285643484020277

بازگشایی 5 بازارچه مرزی بزودی در سیستان و بلوچستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: ساخت و تجهیز دو بازارچه مرزی در شهرستان‌های نیمروز و میرجاوه به پایان رسیده و سه بازارچه مرزی دیگر نیز در مراحل پایانی کار است که بزودی این پنج بازارچه افتتاح می‌شود.

سکینه اشرفی در گفتوگو با تسنیم افزود: اکنون بازارچههای بش دلبر و میرجاوه آماده است و مدیران آنها نیز از طریق مدیر گمرکات کشور منصوب شدهاند. طبق گزارشهای روزانهای که از روند تکمیل زیرساختها به استانداری ارسال میشود بازارچههای شاهگل، جالق و میل 46 نیز به مراحل پایانی کار رسیده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان افزود: غیر از هفت بازارچه مرزی که از قبل در استان داشتیم یک سری معابر مرزی موقت نیز وجود داشت که تقریبا بهعنوان معابر کولهبری بود، اما برخی افراد در این معابر سوءاستفاده و اقدام به قاچاق کالا میکردند و شأن انسانی مرزنشینان ما بهعنوان کولهبر رعایت نمیشد، زیرا عملا از آنها بهرهکشی و مبالغ کمی به آنها داده میشد. اشرفی تصریح کرد: به دلیل همین سوءاستفادهها دولت در مرداد 96 بنا به استعلامی که از استانهای مختلف گرفت، در چهار استان برخی معابر موقت را به بازارچه مرزی رسمی تبدیل کرد که از سیستان و بلوچستان بیشترین معابر موقت معرفی شده بود که تقریبا همه به عنوان بازارچه مرزی رسمی مصوب شد. به گفته وی، بازارچههای بشدلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در زهک، تخت عدالت در هیرمند، جالق و میل 46 در سراوان و میرجاوه شش بازارچه مرزی جدیدی بود که به استان اضافه شد. وی درباره مزیتهای شش بازارچه جدید گفت: مزیت این بازارچههای جدید این است که شعاع استفاده مرزنشینان نسبت به استانهای دیگر کشور بیشتر است یعنی مردم محلی ساکن تا شعاع 50 کیلومتر از بازارچه میتوانند فعالیت اقتصادی کنند. مرزنشینانی هم که از قبل در مرز فعالیت میکردند میتوانند کارت پیلهوری دریافت و هرماه از تخفیفات گمرکی استفاده کنند.