مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181268541107158977

«فیلشاه»؛ نوید تکامل انیمیشن ایران

هادی محمدیان، کارگردان فیلم سینمایی انیمیشن فیلشاه، در نشست نقد و بررسی این اثر که عصر دوشنبه در برنامه هم اندیشی سینما انقلاب برگزار شد، گفت: باید پذیرفت فیلشاه دومین فیلم ماست و ما در مسیر تکامل هستیم.

اثر ما را نباید با فیلمهای هالیوودی مقایسه کرد. انیمیشنهایی که مثلا 200 میلیون دلار برای آنها هزینه میشود و امکان استفاده از ابرسیستمهای ناسا را دارند. در دنیا ده کشور بیشتر نمیتوانند انیمیشن سینمایی تولید کنند. لازم است بگویم که فیلم بعدی ما بسیار از فیلشاه بهتر است. ما بهدلیل کمبود امکانات در ایران مجبور شدیم بخشی از کار را در اوکراین انجام دهیم. فیلم را در انگلیس و بعضی کشورهای دیگر اکران کردیم و همه بینندگان هم ایرانی نبودند.

کارگردان انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» افزود: برخی هنرمندان ما سال هاست از آثار خارجی کپی میکنند، چون مسیر انیمیشن در ایران آکادمیک نبوده است. خود من هم از همین مسیر دیدن انیمیشنهای خارجی کار را شروع کرده ام و در نتیجه فایل ذهنی ما پر از این انیمیشن هاست. اما در فیلشاه کاراکترهایی را تولید کردیم که کاملا جدید هستند. همچنین سعی کردیم کار را به گونهای بسازیم و دیالوگها را طوری بنویسیم که هم کودکان و هم بزرگسالان مخاطب اثر شوند. متأسفانه اکرانهای ما را از ما گرفتند و وقتی اعتراض کردیم تنها یک اکران به ما دادند. برخی از اعضای تیم انیمیشن کشور ما متأسفانه دارند از ایران میروند. در این حوزه نه آکادمی داریم و نه حمایتی. اما اتفاقات خوبی در کشور رخ میدهد که پس از آن میتوانیم بگوییم صنعت انیمیشن داریم.

در ادامه این نشست دکتر گودرزی، کارشناس سینما عنوان کرد: دنیای انیمیشن بسیار عظیم و تأثیرگذار است. انیمیشن فیلشاه قوی است و روند رو به رشد انیمیشن در ایران را کاملا احساس میکنم که حاصل اعتماد به جوانان است. کودک و نوجوان قشر فراموش شده سینمای ما هستند. نکته قوت این فیلم این است که با رویکردی تازه و جذاب به ماجرایی تکراری پرداخته بود. فضای بین عالم انسانها و حیوانات را در انیمیشنهای غربی زیاد میبینیم، ولی در کارهای ایرانی کمتر این مورد را مشاهده میکنیم . فیلشاه سعی کرده بود به این فضا نزدیک شود. در جاهایی احساس کردم، به داستان اصحاب کهف و منجیگرایی هم اشارههایی میشود.