مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181268261897374283

فاصله سینمای ایران با تراز انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرا... پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در روز چهارم هفتمین هم‌اندیشی سینما انقلاب و جایزه ققنوس سخنرانی کرد که بخش‌هایی از صحبت‌های او را در ادامه به‌صورت تیتروار می‌خوانید:

*سینما تریبونی است که تاثیرگذاری آن، هم از منظر کیفی و هم از منظر کمی قابل قیاس با دیگر رسانهها نیست؛ به همین دلیل خیلیها در دنیا حرفها و مسائل خود را با زبان سینما بیان میکنند.

*برای شنیدن حرف انقلاب اسلامی، هم زمینه فراهم است و هم دنیا مشتاق است اما بی تعارف سینمای ما در این مسیر قرار نگرفته است.

*سینمای ما با سینمای تراز انقلاب اسلامی فاصله بسیاری دارد.

*وقتی جشنواره فیلم فجر شروع میشود باید نذر و نیاز کرد که به خیر بگذرد. ما دیگر بهدنبال منفعت از این جشنواره نیستیم. همین که در فضای تعرض به مسائل اصلی انقلاب قرار نگیرد ما کلاهمان را به هوا میاندازیم.

*در خیلی از مسائل انباشتی از موضوعات داریم که صرفا با منبر حل نمیشود. ابزارهای امروز در انتقال معنا بسیار پیچیده عمل میکنند.

*چیزی که در جامعه امروز میبینیم به هیچوجه اتفاقی نیست، نتیجه برنامهریزیهایی است که زمانی دیگران برای ما کردهاند.

*در گزارشهایی که به کمیسیون فرهنگی مجلس میرسد، توطئه را مشاهده میکنیم. دشمن برای تک تک گزارههای دینی ما به صورت ریز برنامه دارد.

*وضعیت الان به گونهای است که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس نهتنها انتظاری از این سینما نداریم، بلکه نگران آن هستیم.

*رویکرد سفارش، یک رویکرد بسیار پذیرفته شده در سینمای دنیاست. ولی در اینجا وقتی از سفارش حرف میزنیم، میگویند میخواهید هنرمند را در قوطی کنید و آزادی او را بگیرید!

*آیا درست است که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز بگوییم که باید از یک جایی شروع کنیم؟

*همین چند نفر محدودی هم که در سینمای ما میخواهند در سطحی قابل قبول حرکت کنند آنقدر مورد تهمت و فشار ناعادلانه قرار میگیرند که عقبنشینی میکنند.

*در فضای مهندسی شده جشنواره فیلم فجر امسال، به گونهای عمل شد که همه را راضی نگه داشتند. هم پوزیسیون راضی بود و هم اپوزیسیون. هم جریان شبه روشنفکری و هم جریان روشنفکری.

*امسال برنامه ریزیها به گونهای بود که نگذاشتند تعدادی افراد همفکر کنار هم بنشینند و از ترکیبشان صدای یک سمفونی واحد شنیده شود. آنها را در سینماهای مختلف پخش کردند.

*سینمای ما همسو با جریان مخالف نظام حرکت میکند.

*دشمن اگر یک تحریم بر اساس حقوق بشر اعمال میکند، این طرف ده فیلم در تائید آن ساخته میشود. آیا این اتفاقی است؟