مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181219726380201052

کاخ سفید: نتانیاهو دروغ گفته است

کاخ سفید اظهارات بنیامین نتانیاهو را درباره مذاکرات با واشنگتن درباره الحاق زمین‌هایی در کرانه باختری به اسرائیل، رد و تاکید کرد، آنچه نتانیاهو گفته کذب است.

این موضعگیری کاخ سفید در پی آن است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در جریان نشست فراکسیون لیکود بر لزوم هماهنگی بیشتر با آمریکاییها تاکید کرده و گفته بود، روابط با آمریکاییها اندوختهای استراتژیک برای اسرائیل و شهرکسازیهاست. جاش رافائل، سخنگوی کاخ سفید که با جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و نیز مسئول پرونده صلح میان اسرائیل و فلسطین همکاری دارد، تاکید کرد، این اظهارات غلط است و اسرائیل و آمریکا هرگز چنین پیشنهادی را بررسی نکردهاند و دونالد ترامپ همچنان متمرکز بر طرح خود در زمینه صلح بین اسرائیل و فلسطینیهاست. / العالم