مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181219157050562337

آمریکا: یک‌دلار هم برای بازسازی عراق خرج نمی‌کنم

در حالی که هزینه مالی بازسازی عراق حدود یکصد میلیارد دلار برآورد شده، دولت آمریکا بصراحت اعلام کرد حتی یک دلار هم برای این کار اختصاص نمی‌دهد.

به گزارش روزنامه رای الیوم، دولت کویت در حالی میزبان کشورهای کمککننده به عراق و بازسازی این کشور بود که وزیر خارجه آمریکا به نمایندگی از کشورش در این نشست اعلام کرد یک دلار هم به بازسازی عراق کمک نمیکند. حال آن که آمریکا مسبب ویرانی عراق به شکل مستقیم یا غیرمستقیم است. این در حالی است که ویرانی عراق از زمان تحریم آمریکا علیه این کشور آغاز شد و در سال 2003 همزمان با اشغال عراق از سوی بینالمللی به رهبری آمریکا به اوج رسید و تخریب زیرساختهای این کشور از جمله پلها و شبکههای آب و برق و ایستگاههای سوخت و نیز بیمارستانها و مدارس را به دنبال داشت. در این میان معلوم نیست حیدر العبادی نخستوزیر عراق و سیاستمداران این کشور چگونه این کوتاهی آمریکا را تقبل خواهند کرد و چگونه سایر کشورها و سازمانهای مالی را به کمکهای اقتصادی و اعطای وام فراخواهند خواند./ تسنیم