مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181082525283030323

نمایشنامه‌های مهم جهان در «هزارتو»ی روزنه

انتشارات روزنه، انتشار مجموعه ‌کتاب‌هایی به‌نام «هزارتو» را زیر نظر و به ‌دبیری مجید لشکری پژوهشگر و فیلمساز، آغاز کرده است.

به گزارش جامجم، مجموعه کتابهای «هزارتو» قرار است در ابعادی وسیع به تئاتر، سینما و همچنین در آیندهای نزدیک به داستان متفاوت جهان بپردازد. آنطور که لشکری، دبیر این مجموعه به جامجم میگوید، این مجموعه میخواهد با تمرکز بر کیفیت به انتخاب آثار پرداخته و کوشش شده تلفیقی از آثار نویسندگان تجربی و کمتر شناختهشده در کنار آثار برجسته از نویسندگان حرفهای این عرصهها برای علاقهمندان در قلمروی تئاتر و سینما صورت پذیرد.

از این مجموعه که در حال حاضر با تمرکز بر چاپ نمایشنامه و فیلمنامههای خارجی آغاز شده، بتازگی شش جلد منتشر شده است. بنا بر این گزارش، این شش جلد، شامل بیست و یک نمایشنامه از لارش نورن به ترجمه محمد حامد در پنج جلد و نیز فیلمنامه کامل ایوان مخوف در سه قسمت به همراه رزمناو پوتمکین از سرگئی آیزنشتاین با ترجمه قاسم صنعوی است.

در ادامه مجموعه کتابهای «هزارتو»، ترجمه نمایشنامههایی از نویسندگانی همچون: «پنج نمایشنامه تکپردهای» از لوییجی پیراندللو ترجمه ایرج انور، «سرود رستاخیز» از آرتور میلر ترجمه علی صنعوی، «سه نمایشنامه تکپردهای» از فرناندو آرابال ترجمه ایرج انور و «شب جنایتکاران» از خوزه تریانا ترجمه هوشنگ آزادیور و عدنان غریفی.