مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180985681048949302
جام‌جم حق اعتراض ایران علیه دخالت‌های آمریکا را بررسی می‌کند

تاریخ، گواهی بر اقدامات آمریکا علیه ایران

تاریخ روابط ایران و آمریکا پیش و چه پس از انقلاب از مداخلات گسترده و مخرب آمریکا در امور داخلی کشورمان حکایت دارد. دولت آمریکا قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری را در راستای ضربه زدن به حرکت انقلابی مردم ایران ترتیب داد. مداخلات آمریکا در سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران، قدمتی طولانی دارد و به باور کارشناسان یکی از آشکارترین آنها با 28 مرداد 1332 رقم خورده است. موضوعی که دخالت‌های واشنگتن علیه کشورمان را به شکلی رسمی علنی ساخت. در همین راستا پیش از انقلاب سفارت سابق آمریکا در تهران یکی از مراکز مهم سازماندهی اقدامات ضد ایرانی این کشور بوده است. این مرکز با جاسوسی در امور ایران، اطلاعات مهمی را در اختیار مراکز سیاست‌گذاری آمریکا جهت اتخاذ تصمیمات لازم در مورد کشورمان قرار می‌داد.

این دخالتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر هم خوردن معادلات سیاسی بینالمللی، منطقهای و تحتالشعاع قرار گرفتن منافع آمریکا در ایران و منطقه نیز ادامه یافت.

در واقع الگوی کلی مداخله آمریکا در امور داخلی ایران در دوره قبل و پس از پیروزی انقلاب با دو روند و هدف متفاوت پیگیری میشود. در دوره قبل از انقلاب، روند کلی مداخله براساس تقویت و تثبیت نظام حاکم همچنین تلاش برای سرکوب مخالفان آن دنبال میشود و در دوره پس از انقلاب، این مداخله روندی معکوس در جهت تضعیف نظام حاکم و تقویت مخالفان آن پیدا میکند. البته در این میان مداخلات آمریکا در ایران موجب ایجاد یک حس بدبینی و بیاعتمادی نسبت به سیاستهای این کشور میان مردم کشورمان شده است؛ چرا که آمریکا در مقاطع مختلف پس از انقلاب و به بهانههای متعددی از جمله انتخابات ایران دخالتهایی در مورد سلامت انتخابات و کیفیت آن داشت و حتی در برخی از انتخاباتها صراحتا سلامت انتخابات را زیر سوال برده و برای دخالت در انتخابات تلاش کرده است.

نوع دیگری از مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورمان به بهانه برگزاری اعتراضات یا آشوبهای خیابانی صورت گرفت. دخالت در حوادث سال 78 و همچنین سال 88 را میتوان از این دست مداخلات آمریکا برشمرد.

از دیگر نمونههای اخیر دخالتهای آمریکا را میتوان حمایتهای آشکار و پنهان مقامات این کشور از جمله رئیسجمهور و برخی دیگر از مقامات این کشور از آشوبهای اخیر در تهران و برخی استانها دانست.

حمایت مقامات این کشور از آشوبگران و معترضان ایرانی در حالی است که ترامپ چندی پیش مردم ایران را تروریست خطاب کرد و مانع ورود اتباع ایرانی به خاک آمریکا شد. آخرین مصداق اینگونه مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورمان، حمایت وزارت خارجه آمریکا از طرح فراخوان ضد انقلاب برای کشف حجاب بود.

عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس منشور سازمان ملل

اقدامات مداخلهجویانه آمریکا در امور داخلی ایران در حالی است که به اذعان حقوقدانان این قبیل اقدامات در تناقض با قواعد آمره حقوق بینالملل و برخلاف اصول و اهداف منشور ملل متحد است. چرا که براساس منشور سازمان ملل متحد هیچ حاکمیتی حق دخالت در امور حاکمیت دیگر کشورها را ندارد.

عدم مداخله در امور داخلی دیگران یک اصل پذیرفته شده بینالمللی است. معنای عدم مداخله این است که یک کشور نباید در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کند و بر این اساس دولت آمریکا با اقدامات خود از اصول حقوق بینالملل که بر ملل متمدن و روابط بینالملل حاکم است تخطی کرده است.

حق شکایت ایران از آمریکا به سازمان ملل

قاسم شعبانی، حقوقدان در گفتوگو با جامجم گفت: آمریکا پس از انقلاب و پیروزی ملت ایران بر رژیم دست نشانده آمریکا از همان ابتدای امر موضوع مداخله در امور داخلی ایران را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: آمریکا قبل و بعد از انقلاب در هر شرایطی که امکان مداخله در ایران و از بین بردن جمهوری اسلامی ایران را داشت کوتاه نیامده و اقدام به دخالت میکرد.

شعبانی با بیان اینکه آمریکا از هیچ اقدامی علیه ایران دریغ نکرده است ادامه داد: این کشور در صورت امکان درصدد راهاندازی جنگ داخلی در کشورمان یا جنگهایی در مرزها علیه ملت ایران بود اما به دلیل هوشیاری ملت ایران و همراهی با نظام از این رفتارشان نتیجهای نگرفتهاند.

این حقوقدان به دخالتهای آمریکا در اموری مانند حقوق بشر و دموکراسی اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است این امور از مسائل داخلی کشورمان است و فردی حق ندارد
ملت و دولتی را مجبور به تمکین از خواستههای خود در مقابل این مسائل کند.

وی اظهار کرد: به این ترتیب و در استای مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورمان به بهانههای حقوق بشری و دموکراسی، جمهوری اسلامی ایران حق دارد در سازمان ملل و شورای امنیت این موضوع را به عنوان مداخله در امور داخلی ایران تعقیب کند و براساس منشور ملل متحد این امور از جمله موارد آشکار مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست و آمریکا باید به دلیل نقض این حقوق مسلم دولت و ملت ایران پاسخگو باشد.

حسین نیکپور