مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180933274669207175

90 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به واریز مبلغ یک میلیارد و 280 میلیون تومان به حساب چایکاران گفت: تاکنون 90 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش تسنیم، محمدولی روزبهان اظهار داشت: مبلغ یک میلیارد و 280 میلیون تومان به حساب چایکاران شمالی واریز شد که با احتساب کل مبالغ واریز شده تاکنون 90 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: در حال حاضر معادل 180 میلیارد و 646 میلیون تومان از ابتدای پرداخت مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شده و پیش بینی میشود مبالغ باقیمانده نیز بهزودی و تا قبل از پایان سال پرداخت شود.

روزبهان خاطرنشان کرد: دولت تمام قدرالسهم خود را تاکنون پرداخت کرده است و 10 درصد باقیمانده مربوط به سهم کارخانجات بوده که انتظار داریم با پیگیری مسئولان سازمان چای کشور و واحدهای مستقر در شهرستانها بهزودی نسبت به واریز آن اقدام شود.