مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180931117361970648

تولید 27 کیلوگرم زعفران در شهرستان نمین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین گفت: در امسال 27 کیلوگرم زعفران در شهرستان نمین تولید شده است.

به گزارش ایسنا، محمد حسنی با اشاره به اینکه در امسال 27 کیلوگرم زعفران در شهرستان نمین تولید شده است، یادآور شد: این مقدار زعفران از سطح 10 هکتار در شهرستان تولید شده و ارزش اقتصادی آن حدود 300 میلیون تومان برآورد میشود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی از کاشت زعفران در چرخه کشاورزی شهرستان نمین نمیگذرد، افزود: سال گذشته سطح زیرکشت زعفران در شهرستان حدود 10 هکتار بود که این میزان در امسال به 15 هکتار رسیده و اکنون بیش از 20 بهره بردار در جریان تولید این محصول فعالیت میکنند. وی یادآور شد: در سالهای اخیر به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش منابع آبی، راهبرد تغییرالگوی کشت در شهرستان نمین مورد توجه جدی قرار گرفته و در همین رابطه کشت زعفران به عنوان کشت جایگزین در زمینهای کشاورزی شهرستان انتخاب شده است. وی افزود: کشت گیاهان دارویی و کم آب بر، به دلیل برخورداری از مزایای اقتصادی و سازگاری با شرایط اقلیمی شهرستان، در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی نمین قرار گرفته و گسترش سطح زیر کشت گیاه زعفران از اولویتهای این مدیریت برای رشد اقتصادی بیشتر شهرستان در بخش کشاورزی و اشتغالزایی مردم مناطق روستایی است. وی ادامه داد: در امسال 27 کیلوگرم زعفران با سطح کیفیت بسیار عالی در مناطق مختلف نمین برداشت شد و امید است با توجه به موقعیت مناسب شهرستان برای کشت این محصول در سالهای آینده کشت آن توسعه یابد و بتوان با اقدامهای کارشناسی میزان برداشت زعفران از هر هکتار را بطور قابل توجهی افزایش داد.