مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180926611931775332

استفاده از کشت حفاظتی در440 هزار هکتار از اراضی خوزستان

در بیش از 440 هزار هکتار از اراضی خوزستان کشاورزی حفاظتی اجرا شد .

به گزارش صدا وسیما، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در امسال 447 هزار هکتار از مزارع استان با استفاده از کشاورزی حفاظتی آماده سازی و کشت شد .محمد قاسمی نژاد افزود: از این میزان 357 هزار هکتار به روش کم خاک ورزی آبی، 81 هزار هکتار کم خاک ورزی دیم ، 43 هزار هکتار بی خاک ورزی آبی و 9 هزار هکتار به روش بی خاک ورزی دیم کشت آماده سازی شده است.وی گفت : این اقدام بمنظور ترویج بقایای گیاهی بر سطح مزرعه، ممانعت از آتش زدن بقایای محصول در اراضی کشاورزی و تقویت مواد آلی خاک انجام شده است.