مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180926309565887411

خرید تضمینی 100 تن خرما از نخل‌داران ریگانی

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ریگان گفت: تاکنون بیش از 100 تن خرما به صورت تضمینی از نخل‌داران ریگانی خریداری شده است.

به گزارش فارس محمد متقیان اظهار داشت: با آغاز خرید تضمینی خرما از نخلداران ریگانی به دلیل کیفیت محصول آن استقبال خوبی از این امر صورت گرفته بهطوری که تاکنون بیش از 100 تن خرما به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون خرمای خریداری شده نخلداران ریگانی به تهران ارسال و به دلیل بازارپسندی محصول بر رونق خرید آن افزوده شده است، افزود: خرید خرمای تضمینی نخلداران تا پایان سال در این شهرستان ادامه دارد.

متقیان تصریح کرد: خرمای خریداری شده مادرکارتن بیش از هفت کیلوگرم، کیلویی 5 هزار تومان و بیش از هشت کیلوگرم، 5 هزار و 500 تومان خریداری میشود.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ریگان با توجه به اینکه سالانه در این شهرستان بیش از 45 هزار تن محصول تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارجی میشود، ادامه داد: کشاورزانی که مدارک آنها کامل باشند، خرمای آنها خریداری میشود و اکنون سردخانهها در حال بارگیری هستند.

وی با بیان اینکه با بارگیری محصول خرما طی چند روز آینده پول به کشاورزان ریگانی واریز میشود، ابراز داشت: کانتینرها در حال بارگیری از سردخانههای شهرستان هستند که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود.