مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180922644882161004

مردم به جای برنج گندم و سیب زمینی بخورند

مجری طرح گندم گفت: با جایگزینی گندم و سیب‌زمینی به جای برنج که در تولید آنها مزیت نسبی داریم، می‌توانیم مصرف این محصول آب بر را در کشور کاهش دهیم و نقش موثری در کاهش مصرف منابع آبی کشور داشته باشیم.

به گزارش تسنیم، اسماعیل اسفندیاری پور با بیان اینکه در زمینه تولید برنج درکشورمان مزیت نداریم، اظهار کرد: در گذشته نوع غذای مناطق مختلف کشور با توجه به اکوسیستم همان منطقه تعیین میشد و آبگوشت غذای اصلی ایرانیها بود.

وی افزود: در حال حاضر نیز در تولید گندم دروم مزیت داریم و از آن میتوانیم برای تولید ماکارونی استفاده کنیم و همچنین در تولید سیبزمینی مزیت نسبی داریم و چهارفصل میتوانیم تولید کنیم و با جایگزینی این دو به جای جایی برنج، مصرف آن را در کشور کاهش دهیم.

مجری طرح گندم با بیان اینکه رسانهها میتوانند نقش موثری در زمینه فرهنگ سازی برای جایگزینی مصرف گندم و سیب زمینی با برنج، داشته باشند گفت: این کار در ژاپن نیز انجام میشود و این شعار را از کودکستان به کودکان میآموزند که «من عاشق برنج هستم».

اسفندیاری پور گفت: بخش کشاورزی ژاپن نگران است که مردم از سمت مصرف برنج به سمت مصرف گندم بروند و امنیت غذاییشان به خطر بیفتد.

وی افزود: دولت ژاپن، برنج را با قیمت بالاتری از کشاورزان خریداری میکند، یعنی به آنها یارانه میدهد، زیرا در تولید این بخش مزیت دارند.

سرانه مصرف برنج از دهه 50 در کشورمان با تغییر الگویی مصرف افزایش یافت، به طوری که از سرانه مصرف آن از 13 کیلوگرم، امروز به 36کیلوگرم رسیده این در حالی است که تولید این محصول به غیر از دو استان شمالی کشور ممنوع است و مجبور هستیم بیش از 30 درصد نیاز خود را از محل واردات تامین کنیم.