مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180922119638300192

یک پیشنهاد گردشگری برای مثلث طلایی جنوب ایران

معاون گردشگری کشور پیشنهادی مبنی بر اینکه هرمزگان به «هاب ارتباطی» جنوب کشور تبدیل شود، گفت: اگر این مهم محقق شود مسافران استان‌های جنوبی کشور نیاز به حضور در فرودگاه امام نخواهند داشت.

به گزارش تسنیم، محمد محبخدایی - معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در کارگروه توسعه متوازن جزایر هرمزگان با پیشنهاد تبدیل هرمزگان بهعنوان «هاب ارتباطی» جنوب کشور افزود: با توجه به وجود مثلث طلایی بندرعباس، قشم و کیش و اینکه 16 درصد ظرفیت فرودگاهی کشور در هرمزگان وجود دارد، این استان میتواند پل ارتباطی استانهای جنوبی کشور به خارج کشور باشد.وی افزود: اگر این مهم محقق شود مسافران استانهای جنوبی کشور نیاز به حضور در فرودگاه امام ندارند و همچنین سفرهای ورودی گردشگران غیرایرانی به نیمه جنوبی کشور از این استان به صورت ترکیبی آبی، ریلی و هوایی تبدیل میشود.

همچنین فریدون همتی - استاندار هرمزگان نیز در این کارگروه گفت: تسریع در روند توسعه جزایر نیازمند افزایش اختیارات استاندار است.

وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم 110 اختیار به استاندارن تفویض شده است که همچنان باید این روند افزایش یابد.

همتی خاطرنشان کرد: در سفر سه روزه وزیر کشور طرح توسعه جزایر در حوزههای گردشگری، خدماتی، بهداشتی با هدف تثبیت جمعیت بررسی شد.