مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180914400846757575

توان تامین کل نیاز کشور به محصولات کشاورزی را داریم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به بخش کشاورزی دارند، گفت: با منابع محدود آب و خاک موجود می‌توانیم کل نیاز داخل به محصولات کشاورزی را تامین کنیم.

به گزارش تسنیم، محمود حجتی اظهار کرد: اگر از آب و خاک خود به درستی بهرهبرداری کنیم با این منابع محدود نیز میتوانیم نیاز خود را در داخل کشورمان تامین کنیم که نتایج آن را اکنون مشاهده میکنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این راستا با بذل توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت.

حجتی افزود: همه طرحهای ما با محیط زیست سازگار بوده و با استفاده از ابزار مورد نیاز علاوه بر در نظر گرفتن محدودیتهای زیست محیطی نیاز خود را تامین میکنیم.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: در مناطق دیمزار کشور اکنون فعالیتهای متعددی مانند کشت گل نرگس انجام شده است و کشاورزان ما توانستهاند 25 میلیون تومان از این محل درآمد داشته باشند همچنین در کشت دیم گل محمدی نیز کارهای خوبی انجام شده است.

حجتی گفت: در بخش پرورش ماهی در قفس نیز شرایط مناسبی داریم به طوری که ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در قفس وجود دارد که با این کار چیز جدیدی نمیخواهیم و به منابع محیط زیست نیز کوچکترین آسیبی نمیرسد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: کل تولید و صید انواع محصولات شیلاتی در کشورمان یک میلیون و 200 هزار تن است که از طریق پرورش ماهی در قفس میتوانیم به همین میزان تولید داشته باشیم.