مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180913775853297181

خطر انقراض چندگونه خفاش در لرستان

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: در لرستان چند گونه از خفاش‌ها وجود دارند که برخی از آنها در معرض خطر قرار دارند.

نبیالله قائدرحمتی اظهار کرد: موفقترین راستههای پستانداران خفاشها هستند که در غارها زندگی میکنند. این گروه به خاطر داشتن قدرت پرواز و پژواک مکانیابی در میان سایر پستانداران منحصر به فرد بوده و از تنوع گستردهای برخوردار هستند.

وی با اشاره به شناسایی حدود 1116 گونه خفاش در جهان، گفت: در ایران نیز نزدیک به 46 گونه شناسایی شده است.معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان خاطرنشان کرد: قبلا روی این گونههای استان مطالعه و تحقیقات خاصی صورت نگرفته بود که هم اکنون این کار در قالب پایاننامه و کار تحقیقاتی انجام شده است.

قائدرحمتی تصریح کرد: به منظور حفاظت از گونههای جانوری و گیاهی پرونده تحت مدیریت قرار گرفتن حدود 200 هزار هکتار از عرصههای طبیعی شرق، غرب و جنوب استان تدوین و به سازمان ارائه شده است که در صورت موافقت، مناطق تحت مدیریت افزایش مییابند.